Úřední deska Lysá nad Labem

   
Detail dokumentu
Kategorie Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Veřejné osvětlení
Číslo jednací MULNL-KÚ/38513/2022/Sl
Vyvěšení dne 7.6.2022
Sejmutí dne 31.12.2028
Popis
Poznámka Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 16. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací, týkající se sloupů veřejného osvětlení v pochozí ploše nových chodníků v Lysé nad Labem, ulice Mírová – Dobrovského sady a ulice ČSA, včetně označníku autobusové zastávky směr střed města. Informace byla žadateli v souladu s žádostí poskytnuta dne 30. 5. 2022 nahlédnutím do stavebních povolení č. j. MULNL-OD/18899/2019/Uh a č. j. MULNL-OD/62229/2019/Uh.
Zdroj Hana Slabá
Dokument 38513 ZVEŘEJNIT NA WEB.docx  (12,1 KB)
Zpět