Úřední deska Lysá nad Labem

   
Detail dokumentu
Kategorie Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Znalecký posudek pozemky II.
Číslo jednací MULNL-KÚ/52081-4/2022/Sl
Vyvěšení dne 21.7.2022
Sejmutí dne 31.12.2028
Popis
Poznámka Informace byla poskytnuta. Vzhledem k většímu rozsahu poskytnuté informace jsou přílohy k nahlédnutí na Městském úřadě v Lysé nad Labem.
Zdroj Hana Slabá
Dokument 52081-4 ODPOVĚĎ a přílohy odesláno POŠTOU podpis_SČ_A.pdf  (2,20 MB)
Zpět