Úřední deska Lysá nad Labem

   
Detail dokumentu
Kategorie Ostatní
Název VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Číslo jednací MULNL-VV/97636/2022/Šť
Vyvěšení dne 3.11.2022
Sejmutí dne 31.12.2023
Popis Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.
Poznámka
Zdroj Ilona Šťastná
Dokument MZE-59640_2022-16212-1.pdf  (463 KB)
OOP VII_Priloha c. 1-2.pdf  (2,78 MB)
Rozdělovník-2.pdf  (2,04 MB)
Zpět