Úřední deska Lysá nad Labem

   
Detail dokumentu - stažení připojených souborů
Název Změna č. 2 územního plánu Stará Lysá a Územní plán Stará Lysá v úplném znění po změně č. 2, s účinností od 6. 12. 2022
Dokument Z2_2_2srovnavaci_text_po_opak_VP.pdf  (1,54 MB)
Změna č. 2 - srovnávací text
Z2_1_1vyrok_po_opak_VP.pdf  (1,02 MB)
Změna č. 2 - výrok
Z2_2_1oduvodneni_po_opak_VP.pdf  (2,53 MB)
Změna č. 2 - odůvodnění
Z2_StaraLysa_SUV.pdf  (1,31 MB)
Změna č. 2 - širší vztahy
Z2_StaraLysa_ZPF.pdf  (3,94 MB)
Změna č. 2 - Zemědělský půdní fond
Z2_StaraLysa_VPS_VPO.pdf  (1,09 MB)
Změna č. 2 - Veřejně prospěšné stavby
Z2_StaraLysa_HLV2.pdf  (5,41 MB)
Změna č. 2 - hlavní výkres
Z2_StaraLysa_KOV.pdf  (7,35 MB)
Změna č. 2 - koordinační výkres
Z2_StaraLysa_ZCU.pdf  (3,45 MB)
Změna č. 2 - Základní členění území
5_StaraLysa_ZPF.pdf  (1,70 MB)
Úplné znění po změně č. 2 - Zemědělský půdní fond
1_StaraLysa_ZCU.pdf  (1,75 MB)
Úplné znění po změně č. 2 - Základní členění území
2_StaraLysa_HLV.pdf  (2,49 MB)
Úplné znění po změně č. 2 - hlavní výkres
4_StaraLysa_KOV2.pdf  (6,26 MB)
Úplné znění po změně č. 2 - koordinační výkres
3_StaraLysa_VPS_VPO.pdf  (1,32 MB)
Úplné znění po změně č. 2 - Veřejně prospěšné stavby a opatření
2_2_Z2_UP_STARÁ_LYSÁ_UPLNÉ_ZNĚNÍ.pdf  (1,47 MB)
Úplné znění po změně č. 2 - Textová část
2020-11572.pdf  (197 KB)
Zpět