Úřední deska Lysá nad Labem

   
Detail dokumentu
Kategorie Ostatní
Název ZÚR - veřejné jednání: Pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Číslo jednací MULNL-SC/57654/2024/Ka
Vyvěšení dne 20.6.2024
Sejmutí dne 5.8.2024
Popis Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje opakované veřejné projednání upraveného návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), které vymezují strategickou rozvojovou plochu v oblasti Milovice – Mladá.
Poznámka
Zdroj Lucie Kalinová
Dokument 2023-116981.pdf  (215 KB)
Zpět