Archiv

Úřední deska Lysá nad Labem

Otevřená data

Vyvěšení v posledních 9999 dnech.

Výběr kategorie:
  Kategorie Název Popis Číslo jednací Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení - nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Stará Lysá Sdělení - nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Stará Lysá MULNL-SÚ/67773/2024/Kuč 12.7.2024 29.7.2024 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu pozemků dle Usnesení ZM č. 28 ze dne 13.03.2024 MULNL-SM/66400/2024/Jav 12.7.2024 29.7.2024 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/272, ulice Armádní, Pod Lesem a MK v obci Milovice MULNL-SC/67277/2024/Jou/142 11.7.2024 27.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Dukelská, Olbrachtova, Nerudova, Fuksova, Havlínova a U Nové hospody v obci Lysá nad Labem (Litol) MULNL-SC/67948/2024/Jou/144 11.7.2024 27.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Resslova v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/67942/2024/Jou/143 11.7.2024 27.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2724 a MK v obci Přerov nad Labem MULNL-SC/67216/2024/Jou/141 11.7.2024 27.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2445 a MK v obci Vykáň MULNL-SC/66550/2024/Jou/140 11.7.2024 27.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Chodník podél ulice Topolová, Milovice Chodník podél ulice Topolová, Milovice MULNL-SÚ/53361/2024/Lem 10.7.2024 27.7.2024 Vendula Štěpánková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice "vedoucí Odboru správy majetku" Výběrové řízení č. 12 MULNL-SC/65454/2024/Juh 10.7.2024 31.7.2024 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Volné pracovní pozice - Město Milovice MULNL-SC/67015/2024/Šť 10.7.2024 31.7.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Závěrečný účet za rok 2023 9.7.2024 4.8.2025 Jan Čech
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice "referent/ka Odboru výstavby a územního plánování" Výběrové řízení č. 11/2024 MULNL-SC/65453/2024/Juh 8.7.2024 31.7.2024 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice "Vedoucí finančního odboru" Výběrové řízení č. 10_2024 MULNL-SC/65419/2024/Juh 8.7.2024 31.7.2024 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Třebízského (chodník) v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/64775/2024/Jou/137 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Husova (část od ulice Na Vysoké mezi po křižovatku s ul. Husova) v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65341/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. K Závodišti a Ke sv. Václavovi v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65290/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Ke Vrutici v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65226/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Třebízského a Resslova v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65147/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Masarykova v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65143/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Dukelská, U Nové Hospody, Na Vlečce a Nerudova v obci Lysá nad Labem – Litol (křižovatky) MULNL-SC/65113/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Ke Skále v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65095/2024/Jou 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 8.7.2024 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/332, č. III/3316, a č. III/2725 v obci Stratov a Milovice MULNL-SC/64354/2024/Jou/136 8.7.2024 24.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice „Referent/ka ekonomického oddělení" - Město Milovice MULNL-SC/64845/2024/Šť 4.7.2024 18.7.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části pozemku parc.č. 3456/13 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/64441/2024 Jav 4.7.2024 22.7.2024 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej pozemku parc. č. 3878/5 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/64436/2024/Jav 4.7.2024 22.7.2024 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk svolává dle ust. § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, na které zve všechny účastníky řízení. MULNL-SC/64387/2024/Šť 3.7.2024 24.7.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídky volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-SC/64071/2024/Šť 3.7.2024 20.7.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ulice Armádní (pozemek p. č. 1397/85, k. ú. Benátecká Vrutice) v obci Milovice MULNL-SC/62799/2024/Jou 1.7.2024 17.7.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška 3/2024 Obecně závazná vyhláška 3/2024 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města ze dne 31.7.2019 MULNL-KÚ/62375/2024 28.6.2024 15.7.2024 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka 2 volných pracovních míst S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-SC/59960/2024/Ka 25.6.2024 15.7.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Ostrá Oznámení veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Ostrá MULNL-SÚ/59511/2024/Kuč 24.6.2024 8.8.2024 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Výběrové řízení - prodej nemovité věci v k. ú. Stratov, obec Stratov Lesy České republiky, s. p., vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k. ú. Stratov, obec Stratov. MULNL-SC/58846/2024/Ka 21.6.2024 8.8.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní ZÚR - veřejné jednání: Pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje opakované veřejné projednání upraveného návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), které vymezují strategickou rozvojovou plochu v oblasti Milovice – Mladá. MULNL-SC/57654/2024/Ka 20.6.2024 5.8.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení o oznámení dražebního roku č. .j.: 203 Ex 24545/23 Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, vydává tuto dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku č. j.: 203 Ex 24545/23-59. MULNL-SC/56888/2024/Ka 17.6.2024 18.7.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023 7.5.2024 2.1.2025 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 7.5.2024 30.9.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 27.11.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/84002/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 29.10.2023 v ulici U Nové hospody, Lysá nad Labem MULNL-SC/76374/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.04.2023 v ulici Jiráskova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66359/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 23.05.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66358/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 23.01.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66151/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 06.02.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66150/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 06.02.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66149/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 06.03.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66148/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 01.05.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66147/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.07.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66146/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 21.08.2023 v ulici U Nové hospody MULNL-SC/66145/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení jízdního kola nález jízdního kola dne 04.09.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66144/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 03.05.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65776/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 08.02.2021 v ulici Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65775/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 01.03.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65774/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.05.2021 v ulici 9. května, Lysá nad Labem MULNL-SC/65773/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 24.05.2021 v ulici Sokolovská, Lysá nad Labem MULNL-SC/65772/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 17.06.2021 v ulici 9. května, Lysá nad Labem MULNL-SC/65771/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 26.10.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65770/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 25.01.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65769/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 22.11.2021 v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65768/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65767/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 19.09.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65766/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 07.09.2022 v ulici Na Vysoké mezi, Lysá nad Labem MULNL-SC/65765/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 09.07.2022 v ulici Jedličkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65764/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 20.06.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65763/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 23.05.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65762/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 30.05.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65761/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 11.04.2022 v ulici U Nové hospody, Lysá nad Labem MULNL-SC/65759/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 13.03.2022 v ulici Třešňová, Lysá nad Labem MULNL-SC/65758/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 28.02.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65757/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 14.02.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65756/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 17.10.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65755/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65605/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65604/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 08.03.2019 v ulici Jiráskova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65601/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65598/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65597/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 13.09.2020 v ulici Okružní, Lysá nad Labem MULNL-SC/65596/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 01.09.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65595/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 21.09.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65594/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 13.10.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65593/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.11.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65592/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 17.07.2020 v ulici Komenského, Lysá nad Labem MULNL-SC/65591/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 20.01.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65589/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 20.01.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65588/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 07.06.2020 v ulici Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65587/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65586/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65585/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 31.10.2021 v ulici U Nové hospody, Lysá nad Labem MULNL-SC/65584/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 31.10.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65583/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65581/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0081/ŠK 3.4.2024 3.4.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 07.12.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65580/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 26.01.2021 v ulici K Borku, Lysá nad Labem MULNL-SC/65579/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65224/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024 - 0084/ŠK 3.4.2024 3.4.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č.2024-0093/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č.2024-0094/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0095/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0077/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0078/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0076/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0079/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PROPAGAČNÍCH SLUŽEB č. 2024-0046/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem č. 2024-0034/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem č. 2024-0027/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem č. 2024-0025/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem č. 2024-0022/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem 2024-0012/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťování obrany České republiky MULNL-KÚ/6441/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů MULNL-KÚ/684/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Inženýrské sítě, faktury MULNL-KÚ/682/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dokumenty na žádost MULNL-KÚ/680/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povodňové záznamy MULNL-KÚ/153/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet 11.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Schválený rozpočet 2024 10.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpad. hospodářství MULNL-SM/90977/2023/Pla 1.1.2024 31.12.2024 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k provozování daňové informační schránky MULNL-SM/90693/2023/Pla 1.1.2024 31.12.2024 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k vracení přeplatku v hotovosti vzniklého u místních poplatků MULNL-SM/90677/2023/Pla 1.1.2024 31.12.2024 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 19.12.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povolení o odstranění stavby pro právnické osoby MULNL-KÚ/73616/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Rekonstrukce podloubí radnice MULNL-KÚ/70738/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky - nedovolené stání MULNL-KÚ/67692/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky II MULNL-KÚ/63629/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky MULNL-KÚ/62682/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací MULNL-KÚ/60167/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Podnět k prošetření MULNL-KÚ/57990/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Návrh rozpočtu 2024 + pozvánka na valnou hromadu 14.12.2023 7.12.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Areál Brutra MULNL-KÚ/74629/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Architektonická studie volnočasového areálu V Aleji MULNL-KÚ/76384/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Objednávky OSM/OMI do 50 000 Kč MULNL-KÚ/76385/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsazenost městských bytů MULNL-KÚ/76386/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odměny zastupitelů MULNL-KÚ/76388/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Personální otázky MULNL-KÚ/78226/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Nábytek - zasedací místnost MULNL-KÚ/81564/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 2/2023 19.10.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Smlouvy Rámcová smlouva Pravidelný tisk měsíčníku Listy, jehož vydavatelem je Město Lysá nad Labem. č. 2023-0265/ŠSK 25.9.2023 25.9.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy II MULNL-KÚ/52454/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radar Starý Vestec MULNL-KÚ/52060/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy MULNL-KÚ/48102/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Náklady na poštovné MULNL-KÚ/42984/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyjádření města MULNL-KÚ/41988/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva o koupi stacionárního radaru MULNL-KÚ/41068/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nábor na pozici strážníka 1.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - oznámení o zveřejnění 2023 Rozpočtové opatření č. 1-2023 a závěrečný účet na rok 2022 13.7.2023 1.8.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 30.6.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyjádření města k projektové dokumentaci MULNL-KÚ/38355/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Seznam auditů MULNL-KÚ/28718/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení MULNL-KÚ/28523/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo a licenční smlouva č. 2023 - 0191/ŠSK 1.6.2023 1.6.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povolení o odstranění stavby pro právnické osoby MULNL-KÚ/25467/2023/Koč 29.5.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Záměr hrobové místo II/104 MULNL-SM/37207/2023/Jav 26.5.2023 25.5.2026 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Prodloužení lhůty objednávky č. 0209/2022/ŠSK ze dne 13.07.2022 na vypracování variantní studie volnočasového areálu v Lysé nad Labem – doplnění víceprací 11.5.2023 11.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0129/ŠSK dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 4.5.2023 4.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0133/ŠSK dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 4.5.2023 4.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0149/ŠSK dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 3.5.2023 3.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0148/ŠSK dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 3.5.2023 3.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0146/ŠSK Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 21.4.2023 21.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vzdělání úředníka MULNL-KÚ/25181/2023/Koč 19.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Programové prohlášení MULNL-KÚ/14661/2023/Koč 19.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bytový dům Komenského č. j. 22457 14.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bytový dům Komenského č.j. 22143 MULNL-KÚ/22143-1/2023/Koč 14.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0126/ŠSK z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 13.4.2023 13.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0135/ŠSK z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 6.4.2023 6.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 5.4.2023 5.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace indiv_kino_2023_anonym_ Dotace indiv_kino_2023_anonym_ 2023-0057/ŠSK 4.4.2023 22.2.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_OS HIPPODROM 2023_w smlouva_OS HIPPODROM 2023_w 2023-0026/ŠSK 4.4.2023 28.2.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_veslarsky klub_2023_w smlouva_veslarsky klub_2023_w 2023-0131/ŠSK 4.4.2023 30.3.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_VK Lysa_2023_w smlouva_investice_VK Lysa_2023_w 2023-0143/ŠSK 4.4.2023 30.3.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_Junak_2023_w smlouva_investice_Junak_2023_w 2023-0144/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_Junak_2023_w smlouva_Junak_2023_w 2023-0150/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_TK Slovan_2023_w smlouva_TK Slovan_2023_w 2023-0128/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_TK Slovan_2023_w smlouva_investice_TK Slovan_2023_w 2023-0142/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_FK Litol_2023 -1_w smlouva_FK Litol_2023 -1_w 2023-0130/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_FK Litol_2023_w smlouva_investice_FK Litol_2023_w 2023-0145/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_DanceEmotion_2023_w smlouva_DanceEmotion_2023_w 2023-0132/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_Fit klub_2023_w smlouva_Fit klub_2023_w 2023-0136/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_TJ Sokol_w smlouva_TJ Sokol_w 2023-0125/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w 2023-0140/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_RC Parníček_2023_w smlouva_RC Parníček_2023_w 2023-0153/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Parkování MULNL-KÚ/8558/2023/Ja 1.3.2023 1.3.2029 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení - hrobka č.8 na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem MULNL-SM/8862/2023/Jav 6.2.2023 5.2.2033 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ohňostroj 2023 16.1.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Investiční plány města Lysá nad Labem 16.1.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 9.1.2023 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 28.12.2022 28.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysé nad Labem 28.12.2022 28.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stavební úpravy MULNL-KÚ/100245/2022/Sl 29.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva MULNL-KÚ/93783/2022/Sl 11.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko II. MULNL-KÚ/93442/2022/Sl 7.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření 7.11.2022 Jan Čech
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko MULNL-KÚ/85138/2022/Sl 24.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odstranění stavby MULNL-KÚ/85662-3/2022/Sl 18.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Společnost PMS MULNL-KÚ/81829-1/2022/Sl 5.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí o změně realizace MULNL-KÚ/78925-1/2022/Sl 4.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem MULNL-KÚ/78170-1/2022/Sl 3.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Studie MULNL-KÚ/76244/2022/Sl 26.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko MULNL-KÚ/74492/2022/Sl 13.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Železniční přejezd MULNL-KÚ/71844-1/2022/Sl 7.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Doksy MULNL-KÚ/69559-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Usnesení MULNL-KÚ/70011-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komunitní centrum MULNL-KÚ/70941-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 19.7.2022 29.8.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zakázky MULNL-KÚ/62556-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace MULNL-KÚ/62558/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Konstrukce MULNL-KÚ/62557-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace II. MULNL-KÚ/63149-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PBŘ II. MULNL-KÚ/62560-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace III. MULNL-KÚ/63217/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/63572/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Hala MULNL-KÚ/63999/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Biologické posouzení MULNL-KÚ/58941-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky nákup MULNL-KÚ/67196-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA II. MULNL-KÚ/66197/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky výměna MULNL-KÚ/67195-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radnice MULNL-KÚ/67197-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky nákup II. MULNL-KÚ/67196-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Územní plán MULNL-KÚ/62102-1/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Byty MULNL-KÚ/61894/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PBŘ MULNL-KÚ/62560-1/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Oprava polních cest MULNL-KÚ/60435-1/2022/Sl 17.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/61090-3/2022/Sl 17.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Svodnice MULNL-KÚ/54874-2/2022/Sl 21.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Znalecký posudek pozemky II. MULNL-KÚ/52081-4/2022/Sl 21.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. 2022-0001/SM MULNL-SM/61016/2022/Ba 19.7.2022 Ota Balík
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor na parc. č. st758/1 MULNL-SM/61021/2022/Ba 19.7.2022 Ota Balík
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/52996-1/2022/Sl 18.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15.7.2022 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Znalecký posudek pozemky MULNL-KÚ/52081-2/2022/Sl 13.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Úprava pozemku MULNL-KÚ/52119-1/2022/Sl 13.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.6.2022 16.6.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lysá žije MULNL-KÚ/43038-1/2022/Sl 14.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komunitní centrum MULNL-KÚ/42237-2/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět smlouvy MULNL-KÚ/42044-1/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Regulační plán MULNL-KÚ/42533-1/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přílohy k č. j. 4719 - Užívání pozemku MULNL-KÚ/4719/2022/Zem 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení MULNL-KÚ/38513/2022/Sl 7.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem II. MULNL-KÚ/40136/2022/Sl 6.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovení, projekty MULNL-KÚ/36141/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Parkovací automat MULNL-KÚ/37422/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem MULNL-KÚ/37242/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Domov pro seniory MULNL-KU/37421-l/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ZŠ T. G. Masaryka MULNL-KU/38178-1/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady MULNL-KU/38177-l/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/34528-1/2022/S1 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Portál občana MULNL-KÚ/33139/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Nakládání s odpady MULNL-KÚ/33799-2/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odvoz kmenů MULNL-KÚ/34530/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady I. MULNL-KÚ/34528/2022/Sl 30.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 30.5.2022 30.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Projekt MULNL-KÚ/28841/2022/Sl 17.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 13.5.2022 13.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 11.5.2022 11.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 9.5.2022 9.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o uměleckém výkonu 9.5.2022 2.4.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o vystoupení 9.5.2022 16.3.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Oprávněná úřední osoba MULNL-KÚ/69309/2021/Zem 4.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radnice MULNL-KU/105986-1/2021/Zem 4.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. POHL cz, a. s. MULNL-KÚ/29868/2022/Sl 26.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Zápis z Komise pro regeneraci MPZ 8.4.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovi sady I. MULNL-KÚ/18881-1/2022/Sl 6.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/19103-1/2022/Sl 6.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o zajištění provedení uměleckého výkonu č. 2022-0082/ŠSK č. smlouvy 2022-0082/ŠSK 30.3.2022 30.3.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Sloučení odboru MULNL-KÚ/16102/2022/Zem 17.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stacionární radar MULNL-KÚ/12795/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obrazy MULNL-KÚ/13220/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zakázka MULNL-KÚ/9147/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dotaz na sociální služby, školství a Městskou policii 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Investiční záměry MULNL-KÚ/7727/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Změnové listy MULNL-KÚ/9140/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města II. MULNL-KÚ/3213/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Honitby MULNL-KÚ/9453/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Užívání pozemku 21.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Podnět MULNL-KÚ/5421/2022/Zem 21.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Termovize 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města II. 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Pozemní stavby 16.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města 16.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0505/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0504/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0503/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2021-0492/ŠSK 5.1.2022 5.1.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0502/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0499/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 5.1.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 poskytnuté MK prostřednictvím města Lysá nad Labem 5.1.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo - socha boha Dia v zámeckém parku Lysá nad Labem 22.12.2021 22.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2021-0491/ŠSK 15.12.2021 15.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění hudební produkce č.01-12/2021 15.12.2021 15.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o zajištění hudební produkce č.01-12/2021 5.11.2021 5.11.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 15.10.2021 14.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 15.10.2021 14.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva 12.10.2021 12.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0370/ŠSK 29.9.2021 29.9.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0369/ŠSK 23.9.2021 23.9.2024 Město Lysá nad Labem