Archiv

Úřední deska Lysá nad Labem

Otevřená data

Vyvěšení v posledních 9999 dnech.

Výběr kategorie:
  Kategorie Název Popis Číslo jednací Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Armádní a MK v obci Milovice MULNL-SC/33624/2024/Jou/75 19.4.2024 5.5.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na uzavření dodatku č.1 s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje MULNL-SM/33423/2024/Me 18.4.2024 3.5.2024 Petra Melčáková
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor na adrese B. Hrozného 13/20, Lysá nad Labem MULNL-SM/33465/2024/Me 18.4.2024 3.5.2024 Petra Melčáková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2657/3 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/32312/2024/Jav 18.4.2024 6.5.2024 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 24.04.2024 17.4.2024 25.4.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ulice nám. B. Hrozného a MK v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/33274/2024/Jou/73 17.4.2024 3.5.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 27.11.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/84002/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 29.10.2023 v ulici U Nové hospody, Lysá nad Labem MULNL-SC/76374/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.04.2023 v ulici Jiráskova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66359/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu část silnic č. II/332, III/3316, III/3321 a MK ul. Na Pahorku, Ostravská, Mírová a Ke Hřišti v obci Milovice MULNL-SC/32459/2024/Jou/72 17.4.2024 3.5.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 23.05.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66358/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 23.01.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66151/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 06.02.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66150/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 06.02.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66149/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 06.03.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66148/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 01.05.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66147/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.07.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66146/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 21.08.2023 v ulici U Nové hospody MULNL-SC/66145/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení jízdního kola nález jízdního kola dne 04.09.2023 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/66144/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 03.05.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65776/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 08.02.2021 v ulici Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65775/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 01.03.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65774/2023/Juh 17.4.2024 17.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Volby Informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků MULNL-SC/32053/2024/Pro 16.4.2024 9.5.2024 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení o oznámení dražebního roku - 203 Ex 24545/23 USNESENÍ - Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, vydává tuto d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u - č. j. 203 Ex 24545/23-53 MULNL-SC/32224/2024/Ka 16.4.2024 20.5.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu část silnice č. III/24515, II/245, III/24511 a MK, Kounice, Vykáň MULNL-SC/27648/2024/Jou/64 15.4.2024 1.5.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.05.2021 v ulici 9. května, Lysá nad Labem MULNL-SC/65773/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 24.05.2021 v ulici Sokolovská, Lysá nad Labem MULNL-SC/65772/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 17.06.2021 v ulici 9. května, Lysá nad Labem MULNL-SC/65771/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 26.10.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65770/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 25.01.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65769/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 22.11.2021 v obci Lysá nad Labem MULNL-SC/65768/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65767/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 19.09.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65766/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 07.09.2022 v ulici Na Vysoké mezi, Lysá nad Labem MULNL-SC/65765/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 09.07.2022 v ulici Jedličkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65764/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 20.06.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65763/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 23.05.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65762/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 30.05.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65761/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 11.04.2022 v ulici U Nové hospody, Lysá nad Labem MULNL-SC/65759/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 13.03.2022 v ulici Třešňová, Lysá nad Labem MULNL-SC/65758/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 28.02.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65757/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 14.02.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65756/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 17.10.2022 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65755/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65605/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65604/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 08.03.2019 v ulici Jiráskova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65601/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65598/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65597/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 13.09.2020 v ulici Okružní, Lysá nad Labem MULNL-SC/65596/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 01.09.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65595/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 21.09.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65594/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 13.10.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65593/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 10.11.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65592/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 17.07.2020 v ulici Komenského, Lysá nad Labem MULNL-SC/65591/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 20.01.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65589/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 20.01.2020 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65588/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 07.06.2020 v ulici Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65587/2023/Juh 15.4.2024 15.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Vlk - opatření obecné povahy OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 - Krajský úřad Středočeského kraje povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany. MULNL-SC/31681/2024/Ka 15.4.2024 1.5.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1611967/24/2100-11530-200796. MULNL-SC/31530/2024/Ka 15.4.2024 15.5.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Mírová a MK v obci Milovice MULNL-SC/31462/2024/Jou 12.4.2024 28.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Ostatní VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o ZRUŠENÍ termínu opakovaného veřejného projednání Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje, že RUŠÍ termín opakovaného veřejného projednání návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). MULNL-SC/31380/2024/Ka 11.4.2024 13.5.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice "referent Kanceláře úřadu" Výběrové řízení č. 9_2024 MULNL-SC/31349/2024/Juh 11.4.2024 27.4.2024 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice "Odboru správy majetku" Výběrové řízení č. 8_2024 MULNL-SC/30871/2024/Juh 11.4.2024 27.4.2024 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přerov nad Labe Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 15.4. 2024, možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 14. 5. 2024 nahlédnout do vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přerov nad Labem a v navazujících částech k.ú. Bříství, Starý Veštec, Semice nad Labem, Sedlčánky a Lysá nad Labem. MULNL-SC/30744/2024/Ka 10.4.2024 15.5.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Okružní, K Šibáku a MK, Lysá nad Labem MULNL-SC/30098/2024/Jou/66 9.4.2024 25.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Ostatní Zákaz vstupu do částí honitby Lysá nad Labem – Litol Zákaz vstupu do částí honitby Lysá nad Labem – Litol MULNL-ŽP/30401/2024/Ko 9.4.2024 25.4.2024 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ulice Višňová (p. č. 1419/1, k. ú. Benátecká Vrutice), Milovice MULNL-SC/28792/2024/Jou/61 8.4.2024 24.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu část silnice č. II/272 a MK, Milovice (Benátecká Vrutice) MULNL-SC/28812/2024/Jou/62 8.4.2024 24.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu část silnice č. III/3308, Semice MULNL-SC/29522/2024/Jou/63 8.4.2024 24.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu část silnice č. III/2722, před č. p. 225 v obci Semice MULNL-SC/27344/2024/Jou/58 8.4.2024 24.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U s n e s e n í - Dražební vyhláška Soudní exekutor Mgr. Kamil Košina Exekutorského úřadu Prachatice vydává dražební vyhlášku č. j. 040 EX 6849/07-162. MULNL-SC/29751/2024/Šť 8.4.2024 15.5.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu část silnice č. III/3314 v obci Čihadla MULNL-SC/28667/2024/Jou/59 5.4.2024 21.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2724 před domem č. p. 437, Přerov nad Labem MULNL-SC/27230/2024/Jou/55 5.4.2024 21.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. SM/0034/17 MULNL-SM/27768/2024/Jav 4.4.2024 22.4.2024 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní ZÚR - veřejné jednání: Pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje opakované veřejné projednání návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), které vymezují strategickou rozvojovou plochu v oblasti Milovice – Mladá. MULNL-SC/27991/2024/Ka 3.4.2024 20.5.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65586/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65585/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nálezu jízdního kola nález jízdního kola dne 31.10.2021 v ulici U Nové hospody, Lysá nad Labem MULNL-SC/65584/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 31.10.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65583/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 15.09.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65581/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0081/ŠK 3.4.2024 3.4.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 07.12.2021 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65580/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 26.01.2021 v ulici K Borku, Lysá nad Labem MULNL-SC/65579/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Okružní před č. p. 1503 až 1505, Lysá nad Labem MULNL-SC/27012/2024/Jou/53 3.4.2024 19.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Ztráty a nálezy oznámení o nalezení jízdního kola nález jízdního kola dne 04.07.2019 v ulici Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-SC/65224/2023/Juh 3.4.2024 3.4.2025 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024 - 0084/ŠK 3.4.2024 3.4.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2722, II/272, II/611 a III/3308 v obci Semice MULNL-SC/26917/2024/Jou/52 3.4.2024 19.4.2024 Šárka Jouklová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č.2024-0093/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č.2024-0094/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0095/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0077/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0078/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0076/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem č. 2024-0079/ŠK 27.3.2024 27.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem MULNL-SÚ/26810/2024 27.3.2024 29.4.2024 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PROPAGAČNÍCH SLUŽEB č. 2024-0046/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem č. 2024-0034/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem č. 2024-0027/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem č. 2024-0025/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem č. 2024-0022/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem 2024-0012/ŠK 19.3.2024 19.3.2027 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ostatní Zkoušky z hub 2024 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje zkoušky znalosti hub. MULNL-SC/20817/2024/Ka 8.3.2024 26.6.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Konkursní řízení - ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. Bedřicha Hrozného 12, okres Nymburk. MULNL-ŠK/20267/2024/Pet 7.3.2024 25.4.2024 Jitka Petrová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťování obrany České republiky MULNL-KÚ/6441/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů MULNL-KÚ/684/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Inženýrské sítě, faktury MULNL-KÚ/682/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dokumenty na žádost MULNL-KÚ/680/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povodňové záznamy MULNL-KÚ/153/2024/Koč 6.2.2024 31.12.2030 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet 11.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Schválený rozpočet 2024 10.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpad. hospodářství MULNL-SM/90977/2023/Pla 1.1.2024 31.12.2024 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k provozování daňové informační schránky MULNL-SM/90693/2023/Pla 1.1.2024 31.12.2024 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k vracení přeplatku v hotovosti vzniklého u místních poplatků MULNL-SM/90677/2023/Pla 1.1.2024 31.12.2024 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 19.12.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povolení o odstranění stavby pro právnické osoby MULNL-KÚ/73616/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Rekonstrukce podloubí radnice MULNL-KÚ/70738/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky - nedovolené stání MULNL-KÚ/67692/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky II MULNL-KÚ/63629/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přestupky MULNL-KÚ/62682/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací MULNL-KÚ/60167/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Podnět k prošetření MULNL-KÚ/57990/2023/Koč 13.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Návrh rozpočtu 2024 + pozvánka na valnou hromadu 14.12.2023 7.12.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Areál Brutra MULNL-KÚ/74629/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Architektonická studie volnočasového areálu V Aleji MULNL-KÚ/76384/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Objednávky OSM/OMI do 50 000 Kč MULNL-KÚ/76385/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsazenost městských bytů MULNL-KÚ/76386/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odměny zastupitelů MULNL-KÚ/76388/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Personální otázky MULNL-KÚ/78226/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Nábytek - zasedací místnost MULNL-KÚ/81564/2023/Koč 5.12.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 2/2023 19.10.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Smlouvy Rámcová smlouva Pravidelný tisk měsíčníku Listy, jehož vydavatelem je Město Lysá nad Labem. č. 2023-0265/ŠSK 25.9.2023 25.9.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy II MULNL-KÚ/52454/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radar Starý Vestec MULNL-KÚ/52060/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy MULNL-KÚ/48102/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Náklady na poštovné MULNL-KÚ/42984/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyjádření města MULNL-KÚ/41988/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva o koupi stacionárního radaru MULNL-KÚ/41068/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nábor na pozici strážníka 1.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - oznámení o zveřejnění 2023 Rozpočtové opatření č. 1-2023 a závěrečný účet na rok 2022 13.7.2023 1.8.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 30.6.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyjádření města k projektové dokumentaci MULNL-KÚ/38355/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Seznam auditů MULNL-KÚ/28718/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení MULNL-KÚ/28523/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo a licenční smlouva č. 2023 - 0191/ŠSK 1.6.2023 1.6.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povolení o odstranění stavby pro právnické osoby MULNL-KÚ/25467/2023/Koč 29.5.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Záměr hrobové místo II/104 MULNL-SM/37207/2023/Jav 26.5.2023 25.5.2026 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Prodloužení lhůty objednávky č. 0209/2022/ŠSK ze dne 13.07.2022 na vypracování variantní studie volnočasového areálu v Lysé nad Labem – doplnění víceprací 11.5.2023 11.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0129/ŠSK dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 4.5.2023 4.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0133/ŠSK dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 4.5.2023 4.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0149/ŠSK dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 3.5.2023 3.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0148/ŠSK dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 3.5.2023 3.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0146/ŠSK Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 21.4.2023 21.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vzdělání úředníka MULNL-KÚ/25181/2023/Koč 19.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Programové prohlášení MULNL-KÚ/14661/2023/Koč 19.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bytový dům Komenského č. j. 22457 14.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bytový dům Komenského č.j. 22143 MULNL-KÚ/22143-1/2023/Koč 14.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0126/ŠSK z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 13.4.2023 13.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0135/ŠSK z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 6.4.2023 6.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 5.4.2023 5.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace indiv_kino_2023_anonym_ Dotace indiv_kino_2023_anonym_ 2023-0057/ŠSK 4.4.2023 22.2.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_OS HIPPODROM 2023_w smlouva_OS HIPPODROM 2023_w 2023-0026/ŠSK 4.4.2023 28.2.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_veslarsky klub_2023_w smlouva_veslarsky klub_2023_w 2023-0131/ŠSK 4.4.2023 30.3.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_VK Lysa_2023_w smlouva_investice_VK Lysa_2023_w 2023-0143/ŠSK 4.4.2023 30.3.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_Junak_2023_w smlouva_investice_Junak_2023_w 2023-0144/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_Junak_2023_w smlouva_Junak_2023_w 2023-0150/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_TK Slovan_2023_w smlouva_TK Slovan_2023_w 2023-0128/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_TK Slovan_2023_w smlouva_investice_TK Slovan_2023_w 2023-0142/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_FK Litol_2023 -1_w smlouva_FK Litol_2023 -1_w 2023-0130/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_FK Litol_2023_w smlouva_investice_FK Litol_2023_w 2023-0145/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_DanceEmotion_2023_w smlouva_DanceEmotion_2023_w 2023-0132/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_Fit klub_2023_w smlouva_Fit klub_2023_w 2023-0136/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_TJ Sokol_w smlouva_TJ Sokol_w 2023-0125/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w 2023-0140/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_RC Parníček_2023_w smlouva_RC Parníček_2023_w 2023-0153/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Parkování MULNL-KÚ/8558/2023/Ja 1.3.2023 1.3.2029 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení - hrobka č.8 na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem MULNL-SM/8862/2023/Jav 6.2.2023 5.2.2033 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ohňostroj 2023 16.1.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Investiční plány města Lysá nad Labem 16.1.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 9.1.2023 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 28.12.2022 28.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysé nad Labem 28.12.2022 28.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stavební úpravy MULNL-KÚ/100245/2022/Sl 29.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva MULNL-KÚ/93783/2022/Sl 11.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko II. MULNL-KÚ/93442/2022/Sl 7.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření 7.11.2022 Jan Čech
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko MULNL-KÚ/85138/2022/Sl 24.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odstranění stavby MULNL-KÚ/85662-3/2022/Sl 18.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Společnost PMS MULNL-KÚ/81829-1/2022/Sl 5.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí o změně realizace MULNL-KÚ/78925-1/2022/Sl 4.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem MULNL-KÚ/78170-1/2022/Sl 3.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Studie MULNL-KÚ/76244/2022/Sl 26.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko MULNL-KÚ/74492/2022/Sl 13.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Železniční přejezd MULNL-KÚ/71844-1/2022/Sl 7.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Doksy MULNL-KÚ/69559-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Usnesení MULNL-KÚ/70011-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komunitní centrum MULNL-KÚ/70941-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 19.7.2022 29.8.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zakázky MULNL-KÚ/62556-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace MULNL-KÚ/62558/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Konstrukce MULNL-KÚ/62557-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace II. MULNL-KÚ/63149-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PBŘ II. MULNL-KÚ/62560-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace III. MULNL-KÚ/63217/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/63572/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Hala MULNL-KÚ/63999/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Biologické posouzení MULNL-KÚ/58941-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky nákup MULNL-KÚ/67196-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA II. MULNL-KÚ/66197/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky výměna MULNL-KÚ/67195-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radnice MULNL-KÚ/67197-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky nákup II. MULNL-KÚ/67196-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Územní plán MULNL-KÚ/62102-1/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Byty MULNL-KÚ/61894/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PBŘ MULNL-KÚ/62560-1/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Oprava polních cest MULNL-KÚ/60435-1/2022/Sl 17.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/61090-3/2022/Sl 17.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Svodnice MULNL-KÚ/54874-2/2022/Sl 21.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Znalecký posudek pozemky II. MULNL-KÚ/52081-4/2022/Sl 21.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. 2022-0001/SM MULNL-SM/61016/2022/Ba 19.7.2022 Ota Balík
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor na parc. č. st758/1 MULNL-SM/61021/2022/Ba 19.7.2022 Ota Balík
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/52996-1/2022/Sl 18.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15.7.2022 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Znalecký posudek pozemky MULNL-KÚ/52081-2/2022/Sl 13.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Úprava pozemku MULNL-KÚ/52119-1/2022/Sl 13.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.6.2022 16.6.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lysá žije MULNL-KÚ/43038-1/2022/Sl 14.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komunitní centrum MULNL-KÚ/42237-2/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět smlouvy MULNL-KÚ/42044-1/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Regulační plán MULNL-KÚ/42533-1/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přílohy k č. j. 4719 - Užívání pozemku MULNL-KÚ/4719/2022/Zem 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení MULNL-KÚ/38513/2022/Sl 7.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem II. MULNL-KÚ/40136/2022/Sl 6.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovení, projekty MULNL-KÚ/36141/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Parkovací automat MULNL-KÚ/37422/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem MULNL-KÚ/37242/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Domov pro seniory MULNL-KU/37421-l/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ZŠ T. G. Masaryka MULNL-KU/38178-1/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady MULNL-KU/38177-l/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/34528-1/2022/S1 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Portál občana MULNL-KÚ/33139/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Nakládání s odpady MULNL-KÚ/33799-2/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odvoz kmenů MULNL-KÚ/34530/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady I. MULNL-KÚ/34528/2022/Sl 30.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 30.5.2022 30.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Projekt MULNL-KÚ/28841/2022/Sl 17.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 13.5.2022 13.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 11.5.2022 11.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 9.5.2022 9.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o uměleckém výkonu 9.5.2022 2.4.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o vystoupení 9.5.2022 16.3.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Oprávněná úřední osoba MULNL-KÚ/69309/2021/Zem 4.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radnice MULNL-KU/105986-1/2021/Zem 4.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. POHL cz, a. s. MULNL-KÚ/29868/2022/Sl 26.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Zápis z Komise pro regeneraci MPZ 8.4.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovi sady I. MULNL-KÚ/18881-1/2022/Sl 6.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/19103-1/2022/Sl 6.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o zajištění provedení uměleckého výkonu č. 2022-0082/ŠSK č. smlouvy 2022-0082/ŠSK 30.3.2022 30.3.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Sloučení odboru MULNL-KÚ/16102/2022/Zem 17.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stacionární radar MULNL-KÚ/12795/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obrazy MULNL-KÚ/13220/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zakázka MULNL-KÚ/9147/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dotaz na sociální služby, školství a Městskou policii 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Investiční záměry MULNL-KÚ/7727/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Změnové listy MULNL-KÚ/9140/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města II. MULNL-KÚ/3213/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Honitby MULNL-KÚ/9453/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Užívání pozemku 21.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Podnět MULNL-KÚ/5421/2022/Zem 21.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Termovize 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města II. 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Pozemní stavby 16.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města 16.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0505/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0504/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0503/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2021-0492/ŠSK 5.1.2022 5.1.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0502/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0499/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 5.1.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 poskytnuté MK prostřednictvím města Lysá nad Labem 5.1.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo - socha boha Dia v zámeckém parku Lysá nad Labem 22.12.2021 22.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2021-0491/ŠSK 15.12.2021 15.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění hudební produkce č.01-12/2021 15.12.2021 15.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o zajištění hudební produkce č.01-12/2021 5.11.2021 5.11.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 15.10.2021 14.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 15.10.2021 14.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva 12.10.2021 12.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0370/ŠSK 29.9.2021 29.9.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0369/ŠSK 23.9.2021 23.9.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace města občanům v MPZ Lysá nad Labem 19.5.2021 20.5.2024 Město Lysá nad Labem