Archiv

Úřední deska Lysá nad Labem

Otevřená data

Vyvěšení v posledních 9999 dnech.

Výběr kategorie:
  Kategorie Název Popis Číslo jednací Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa vedoucí/ho Odboru vnitřních věcí a dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Odboru vnitřních věcí a dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 28/2023 29.11.2023 16.12.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa vedoucí/ho oddělení v Odboru vnitřních věcí a dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho oddělení v Odboru vnitřních věcí a dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 27/2023 29.11.2023 16.12.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa vedoucí/ho oddělení v Odboru vnitřních věcí a dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho oddělení v Odboru vnitřních věcí a dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 26/2023 29.11.2023 16.12.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 06.12.2023 29.11.2023 7.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností týkajících se agendy vody (vodovody), kanalizace a ostatní správy obecního majetku. VŘ 25/2023 29.11.2023 15.12.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu silnice č. III/27212, (místo cca 6,5 km), k.ú. Lysá nad Labem MULNL-OD/21555/2023/Juh/77 29.11.2023 15.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/84893/2023/Šť 29.11.2023 19.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/84711/2023/Ka 29.11.2023 18.12.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu - OO-5/2018-208 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Lysá nad Labem obce Lysá nad Labem dnem 27. 11. 2023. MULNL-VV/84544/2023/Šť 28.11.2023 29.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Lysá nad Labem obce Lysá nad Labem dnem 27. 11. 2023. MULNL-VV/84326/2023/Šť 28.11.2023 29.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí. MULNL-VV/84122/2023/Ka 28.11.2023 29.12.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu silnice č. III/2722 a MK, Semice MULNL-OD/78194/2023/Juh/213 27.11.2023 13.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice bezejmenná u školy, Semice MULNL-OD/78158/2023/Juh/214 27.11.2023 13.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Semice - Optická přístupová síť FTTH Datonet.rozhodnutí.doc MULN-SÚ/81501/2023/Šla 27.11.2023 13.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Italská (p. č. 1777, 1779, 1776/1, 1776/64, 1778/1, 1778/22, 1776/3, 1778/3), Milovice MULNL-OD/61611/2023/Juh/212 27.11.2023 13.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí městských pozemků za účelem umístění odkládacích schránek MULNL-SM/82285/2023/Jav 24.11.2023 11.12.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/611 a bezejmenná komunikace, Starý Vestec MULNL-OD/82759/2023/Juh/211 22.11.2023 8.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volné pracovní pozice - Město Čelákovice Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice - vedoucí Odboru školství, informací a kultury MěÚ Čelákovice. MULNL-VV/82545/2023/Šť 21.11.2023 9.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Rozpočty Návrh rozpočtu na rok 2024 Návrh rozpočtu na rok 2024 20.11.2023 20.12.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - 143 EX 00186/23-091 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, vydává tuto dražební vyhlášku - elektronická dražba - Sp.zn. 143 EX 00186/23-091. MULNL-VV/81955/2023/Ka 20.11.2023 20.12.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/81939/2023/Šť 20.11.2023 6.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Spojovací, Braniborská a MK, Milovice MULNL-OD/75456/2023/Juh/197 15.11.2023 1.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Školská a MK, Milovice MULNL-OD/78020/2023/Juh/207 15.11.2023 1.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu silnice č. II/272, ul. Československé armády, Lysá nad Labem MULNL-OD/64661/2023/Juh/181 15.11.2023 1.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského (p.č. 1418), Milovice MULNL-OD/67501/2023/Juh/199 15.11.2023 1.12.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení 2 pracovních míst „Strážník MP“ Územní samosprávný celek Město Milovice vyhlašuje Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení dvou pracovních míst "Strážník městské policie Milovice" podle zákona č. 553/1991 Sb. v platném znění. MULNL-VV/81306/2023/Ka 15.11.2023 6.1.2024 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídky volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/81175/2023/Šť 14.11.2023 2.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní VÝZVA k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2024 1.11.2023 1.12.2023 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ostatní OZNÁMENÍ NÁLEZU ZVÍŘETE Oznámení nálezu zvířete - kočka MULNL-VV/76106/2023/Pro 30.10.2023 30.12.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Statuty k dotacím Statut Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 25.10.2023 25.1.2024 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Statuty k dotacím Statut Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 25.10.2023 25.1.2024 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Statuty k dotacím Statut Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 25.10.2023 25.1.2024 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Statuty k dotacím Statut Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem 25.10.2023 25.1.2024 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 2/2023 19.10.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - rozpočtové opatření č. 2/2023 19.10.2023 1.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města. VŘ 22/2023 18.10.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Smlouvy Rámcová smlouva Pravidelný tisk měsíčníku Listy, jehož vydavatelem je Město Lysá nad Labem. č. 2023-0265/ŠSK 25.9.2023 25.9.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 22.9.2023 16.1.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků MULNL-VV/55903/2023/Šť 17.8.2023 2.1.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy II MULNL-KÚ/52454/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radar Starý Vestec MULNL-KÚ/52060/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy MULNL-KÚ/48102/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Náklady na poštovné MULNL-KÚ/42984/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyjádření města MULNL-KÚ/41988/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva o koupi stacionárního radaru MULNL-KÚ/41068/2023/Koč 15.8.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nábor na pozici strážníka 1.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - oznámení o zveřejnění 2023 Rozpočtové opatření č. 1-2023 a závěrečný účet na rok 2022 13.7.2023 1.8.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 30.6.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyjádření města k projektové dokumentaci MULNL-KÚ/38355/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Seznam auditů MULNL-KÚ/28718/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení MULNL-KÚ/28523/2023/Koč 8.6.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo a licenční smlouva č. 2023 - 0191/ŠSK 1.6.2023 1.6.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Povolení o odstranění stavby pro právnické osoby MULNL-KÚ/25467/2023/Koč 29.5.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Záměr hrobové místo II/104 MULNL-SM/37207/2023/Jav 26.5.2023 25.5.2026 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 17.5.2023 1.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Návrh závěrečného účtu 2022 - plný rozsah 17.5.2023 1.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Návrh závěrečného účtu 2022 - užší rozsah 17.5.2023 1.1.2024 Jan Čech
Zobrazit přílohu Ostatní Prodloužení lhůty objednávky č. 0209/2022/ŠSK ze dne 13.07.2022 na vypracování variantní studie volnočasového areálu v Lysé nad Labem – doplnění víceprací 11.5.2023 11.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0129/ŠSK dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 4.5.2023 4.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0133/ŠSK dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 4.5.2023 4.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0149/ŠSK dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 3.5.2023 3.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0148/ŠSK dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 3.5.2023 3.5.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0146/ŠSK Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 21.4.2023 21.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vzdělání úředníka MULNL-KÚ/25181/2023/Koč 19.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Programové prohlášení MULNL-KÚ/14661/2023/Koč 19.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bytový dům Komenského č. j. 22457 14.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bytový dům Komenského č.j. 22143 MULNL-KÚ/22143-1/2023/Koč 14.4.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0126/ŠSK z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 13.4.2023 13.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0135/ŠSK z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem 6.4.2023 6.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 5.4.2023 5.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace indiv_kino_2023_anonym_ Dotace indiv_kino_2023_anonym_ 2023-0057/ŠSK 4.4.2023 22.2.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_OS HIPPODROM 2023_w smlouva_OS HIPPODROM 2023_w 2023-0026/ŠSK 4.4.2023 28.2.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_veslarsky klub_2023_w smlouva_veslarsky klub_2023_w 2023-0131/ŠSK 4.4.2023 30.3.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_VK Lysa_2023_w smlouva_investice_VK Lysa_2023_w 2023-0143/ŠSK 4.4.2023 30.3.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_Junak_2023_w smlouva_investice_Junak_2023_w 2023-0144/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_Junak_2023_w smlouva_Junak_2023_w 2023-0150/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_TK Slovan_2023_w smlouva_TK Slovan_2023_w 2023-0128/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_TK Slovan_2023_w smlouva_investice_TK Slovan_2023_w 2023-0142/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_FK Litol_2023 -1_w smlouva_FK Litol_2023 -1_w 2023-0130/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_FK Litol_2023_w smlouva_investice_FK Litol_2023_w 2023-0145/ŠSK 4.4.2023 3.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_DanceEmotion_2023_w smlouva_DanceEmotion_2023_w 2023-0132/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_Fit klub_2023_w smlouva_Fit klub_2023_w 2023-0136/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_TJ Sokol_w smlouva_TJ Sokol_w 2023-0125/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w 2023-0140/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy smlouva_RC Parníček_2023_w smlouva_RC Parníček_2023_w 2023-0153/ŠSK 4.4.2023 4.4.2026 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Parkování MULNL-KÚ/8558/2023/Ja 1.3.2023 1.3.2029 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků MULNL-VV/14754/2023/Šť 23.2.2023 2.1.2024 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení - hrobka č.8 na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem MULNL-SM/8862/2023/Jav 6.2.2023 5.2.2033 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ohňostroj 2023 16.1.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Investiční plány města Lysá nad Labem 16.1.2023 31.12.2029 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 9.1.2023 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení k možnosti využití daňové informační schránky 1.1.2023 31.12.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k vracení vratitelných přeplatků v hotovosti 1.1.2023 31.12.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 28.12.2022 28.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysé nad Labem 28.12.2022 28.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - rozpočet 2023, rozpočtový výhled 2024-2026, rozpočt. opatření č.1/2022 21.12.2022 31.12.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol 15.12.2022 15.12.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stavební úpravy MULNL-KÚ/100245/2022/Sl 29.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva MULNL-KÚ/93783/2022/Sl 11.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko II. MULNL-KÚ/93442/2022/Sl 7.11.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření 7.11.2022 Jan Čech
Zobrazit přílohu Ostatní VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. MULNL-VV/97636/2022/Šť 3.11.2022 31.12.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko MULNL-KÚ/85138/2022/Sl 24.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odstranění stavby MULNL-KÚ/85662-3/2022/Sl 18.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Společnost PMS MULNL-KÚ/81829-1/2022/Sl 5.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí o změně realizace MULNL-KÚ/78925-1/2022/Sl 4.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem MULNL-KÚ/78170-1/2022/Sl 3.10.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Studie MULNL-KÚ/76244/2022/Sl 26.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Závazné stanovisko MULNL-KÚ/74492/2022/Sl 13.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Železniční přejezd MULNL-KÚ/71844-1/2022/Sl 7.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Doksy MULNL-KÚ/69559-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Usnesení MULNL-KÚ/70011-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komunitní centrum MULNL-KÚ/70941-1/2022/Sl 5.9.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Zápis z jednání Komise pro regeneraci MPZ ze dne 19.7.2022 29.8.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zakázky MULNL-KÚ/62556-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace MULNL-KÚ/62558/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Konstrukce MULNL-KÚ/62557-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace II. MULNL-KÚ/63149-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PBŘ II. MULNL-KÚ/62560-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fakturace III. MULNL-KÚ/63217/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/63572/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Hala MULNL-KÚ/63999/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Biologické posouzení MULNL-KÚ/58941-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky nákup MULNL-KÚ/67196-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA II. MULNL-KÚ/66197/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky výměna MULNL-KÚ/67195-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radnice MULNL-KÚ/67197-1/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lavičky nákup II. MULNL-KÚ/67196-2/2022/Sl 23.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Územní plán MULNL-KÚ/62102-1/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Byty MULNL-KÚ/61894/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PBŘ MULNL-KÚ/62560-1/2022/Sl 22.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Oprava polních cest MULNL-KÚ/60435-1/2022/Sl 17.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/61090-3/2022/Sl 17.8.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Svodnice MULNL-KÚ/54874-2/2022/Sl 21.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Znalecký posudek pozemky II. MULNL-KÚ/52081-4/2022/Sl 21.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu pozemku č. 2022-0001/SM MULNL-SM/61016/2022/Ba 19.7.2022 Ota Balík
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor na parc. č. st758/1 MULNL-SM/61021/2022/Ba 19.7.2022 Ota Balík
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Ulice ČSA MULNL-KÚ/52996-1/2022/Sl 18.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15.7.2022 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Znalecký posudek pozemky MULNL-KÚ/52081-2/2022/Sl 13.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Úprava pozemku MULNL-KÚ/52119-1/2022/Sl 13.7.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.6.2022 16.6.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Lysá žije MULNL-KÚ/43038-1/2022/Sl 14.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komunitní centrum MULNL-KÚ/42237-2/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět smlouvy MULNL-KÚ/42044-1/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Regulační plán MULNL-KÚ/42533-1/2022/Sl 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Přílohy k č. j. 4719 - Užívání pozemku MULNL-KÚ/4719/2022/Zem 13.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení MULNL-KÚ/38513/2022/Sl 7.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem II. MULNL-KÚ/40136/2022/Sl 6.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovení, projekty MULNL-KÚ/36141/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Parkovací automat MULNL-KÚ/37422/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodojem MULNL-KÚ/37242/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Domov pro seniory MULNL-KU/37421-l/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ZŠ T. G. Masaryka MULNL-KU/38178-1/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady MULNL-KU/38177-l/2022/Sl 2.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/34528-1/2022/S1 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Portál občana MULNL-KÚ/33139/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Nakládání s odpady MULNL-KÚ/33799-2/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Odvoz kmenů MULNL-KÚ/34530/2022/Sl 1.6.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady I. MULNL-KÚ/34528/2022/Sl 30.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 30.5.2022 30.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Projekt MULNL-KÚ/28841/2022/Sl 17.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 13.5.2022 13.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 11.5.2022 11.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 9.5.2022 9.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o uměleckém výkonu 9.5.2022 2.4.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o vystoupení 9.5.2022 16.3.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5.5.2022 5.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Oprávněná úřední osoba MULNL-KÚ/69309/2021/Zem 4.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Radnice MULNL-KU/105986-1/2021/Zem 4.5.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. POHL cz, a. s. MULNL-KÚ/29868/2022/Sl 26.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Ostatní Zápis z Komise pro regeneraci MPZ 8.4.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovi sady I. MULNL-KÚ/18881-1/2022/Sl 6.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/19103-1/2022/Sl 6.4.2022 31.12.2028 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o zajištění provedení uměleckého výkonu č. 2022-0082/ŠSK č. smlouvy 2022-0082/ŠSK 30.3.2022 30.3.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Sloučení odboru MULNL-KÚ/16102/2022/Zem 17.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Stacionární radar MULNL-KÚ/12795/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obrazy MULNL-KÚ/13220/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zakázka MULNL-KÚ/9147/2022/Zem 16.3.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dotaz na sociální služby, školství a Městskou policii 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Investiční záměry MULNL-KÚ/7727/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Změnové listy MULNL-KÚ/9140/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města II. MULNL-KÚ/3213/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Honitby MULNL-KÚ/9453/2022/Zem 23.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Užívání pozemku 21.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Podnět MULNL-KÚ/5421/2022/Zem 21.2.2022 31.12.2028 Michaela Zemanová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Termovize 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města II. 21.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Pozemní stavby 16.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace ke komunikačním kanálům města 16.2.2022 31.12.2028 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0505/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0504/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0503/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2021-0492/ŠSK 5.1.2022 5.1.2025 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0502/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol Č. smlouvy: 2021-0499/SÚ 5.1.2022 5.1.2025 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 5.1.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 poskytnuté MK prostřednictvím města Lysá nad Labem 5.1.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo - socha boha Dia v zámeckém parku Lysá nad Labem 22.12.2021 22.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2021-0491/ŠSK 15.12.2021 15.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění hudební produkce č.01-12/2021 15.12.2021 15.12.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o zajištění hudební produkce č.01-12/2021 5.11.2021 5.11.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 15.10.2021 14.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 15.10.2021 14.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva 12.10.2021 12.10.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0370/ŠSK 29.9.2021 29.9.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0369/ŠSK 23.9.2021 23.9.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace města občanům v MPZ Lysá nad Labem 19.5.2021 20.5.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo na výrobu knihy Lysá nad Labem včera a dnes 6.4.2021 6.4.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0079/ŠSK 17.3.2021 17.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021/0062/ŠSK 16.3.2021 16.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0086/ŠSK 8.3.2021 8.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0083/ŠSK 5.3.2021 5.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0084/ŠSK 4.3.2021 4.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0078/ŠSK 4.3.2021 4.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo č.2021-0039/ŠSK 3.3.2021 3.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0064/ŠSK 3.3.2021 3.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0074/ŠSK 3.3.2021 3.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0055/ŠSK 3.3.2021 3.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0082/ŠSK 3.3.2021 3.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0081/ŠSK 2.3.2021 2.3.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0061/ŠSK 26.2.2021 26.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0056/ŠSK 25.2.2021 25.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0073/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0059/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0068/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0058/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0071/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0060/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0057/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2021-0070/ŠSK 24.2.2021 24.2.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace města občanům v MPZ 18.1.2021 18.1.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rezerv Programu regenerace Ministerstva kultury Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem 15.1.2021 15.1.2024 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace města občanům v MPZ 21.12.2020 21.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace města občanům v MPZ 21.12.2020 21.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace města občanům v MPZ 21.12.2020 21.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 21.12.2020 21.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2020-0596/SM 18.12.2020 20.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2020-0598/SM 18.12.2020 20.12.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2020-0597/SM 18.12.2020 20.12.2023 Město Lysá nad Labem