Aktuálně vyvěšené

Úřední deska Lysá nad Labem - archiv

Sejmutí v posledních 9999 dnech.

Výběr kategorie:
  Kategorie Název Popis Číslo jednací Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 06.12.2023 29.11.2023 29.11.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - č.j. OO-5/2018-208 MULNL-VV/65180/2023/Ka 19.9.2023 29.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - č.j. OO-4/2018-208 MULNL-VV/64693/2023/Ka 19.9.2023 29.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče a Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/79353/2023/Ka 8.11.2023 28.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí. MULNL-VV/75611/2023/Ka 26.10.2023 27.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/79133/2023/Šť 7.11.2023 25.11.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MULNL-OD/75341/2023/Juh/205 8.11.2023 24.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Ostravská, Armádní a MK, Milovice MULNL-OD/64031/2023/Juh/202 7.11.2023 23.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Ostravská, Armádní a MK, Milovice MULNL-OD/64030/2023/Juh/201 7.11.2023 23.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Ostravská, Armádní a MK, Milovice MULNL-OD/64029/2023/Juh/197 7.11.2023 23.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo č. 2021-0457/ŠSK 23.11.2021 23.11.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo - socha sv. Františka, Na Františku, Lysá nad Labem 23.11.2020 23.11.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice–sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociální práce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/77846/2023/Ka 2.11.2023 21.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části městských pozemků parc. č. 113/6 a st. 41/1, k.ú. Litol MULNL-SM/77212/2023/Jav 3.11.2023 20.11.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a. s. MULNL-VV/71313/2023/Šť 11.10.2023 20.11.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu stavba: „Centrum zdraví Milovice poliklinika Milovice“, která se nachází mezi ul. Armádní, Slepá a Spojovací, Milovice MULNL-OD/70360/2023/Juh/204 1.11.2023 17.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu cyklostezka + lávka u komunikace č. II/272, u mostu č. 272-004, Lysá nad Labem MULNL-OD/75353/2023/Juh/198 31.10.2023 16.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Přerov nad Labem Zpráva o uplatňování územního plánu Přerov nad Labem MULNL-SÚ/77160/2023/Kuč 31.10.2023 16.11.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností týkajících se správy majetku města, například v oblasti péče o nebytové prostory a správy map a energií. VŘ 24/2023 31.10.2023 16.11.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru sociálních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru sociálních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy – sociálně-právní ochrany dětí. VŘ 23/2023 31.10.2023 16.11.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení - Dražební vyhláška JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., soudní exekutor vydává dražební vyhlášku - elektronická dražba - Sp.zn. 143 DC 00008/23-012 MULNL-VV/71615/2023/Šť 12.10.2023 16.11.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Italská (parkoviště u penzionu), Milovice MULNL-OD/75487/2023/Juh/196 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu MK bezejmenná, Starý Lysá MULNL-OD/75592/2023/Juh/195 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu MK bezejmenná (p. č. 125/11, k. ú. Stará Lysá – nově vzniklá lokalita RD), Starý Lysá MULNL-OD/75595/2023/Juh/194 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu pozemek p. č. 1390/36, k. ú. Benátecká Vrutice (objekt polygrafické výroby Triangl), Milovice MULNL-OD/75681/2023/Juh/193 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Armádní, Milovice MULNL-OD/76642/2023/Juh/192 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/331, ul. Husovo náměstí a MK, Lysá nad Labem MULNL-OD/71393/2023/Juh/190 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského (stávající parkoviště před ZŠ Juventa), Milovice MULNL-OD/30264/2023/Juh/89 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/331, Husovo náměstí a MK v Lysé nad Labem MULNL-OD/74796/2023/Juh/198 30.10.2023 15.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní ZÚR - veřejné jednání: Pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje veřejné projednání návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“), který vymezuje strategickou rozvojovou plochu v oblasti Milovice – Mladá. MULNL-VV/67854/2023/Ka 8.11.2023 13.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení - Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) Soudní exekutor Mgr. Zuzana Grosamová, Praha 6 - Dejvice, - Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) č.j.: 180 EX 8690/22-109 MULNL-VV/75551/2023/Ka 26.10.2023 13.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní ZÚR - veřejné jednání: Pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje veřejné projednání návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“), který vymezuje strategickou rozvojovou plochu v oblasti Milovice – Mladá. MULNL-VV/67854/2023/Ka 27.9.2023 11.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní ZÚR - oznámení o vydání: 3. a 10. aktualizace ZÚR SK a zpracování úplného znění Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), oznamuje vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích. MULNL-VV/75405/2023/Ka 25.10.2023 10.11.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu pozemků dle Usnesení ZM č. 127/II MULNL-SM/74255/2023/Jav 25.10.2023 10.11.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Stará Lysá 2019 -2023 Zpráva o uplatňování územního plánu Stará Lysá 2019 -2023 MULNL-SÚ/75056/2023/Kuč 24.10.2023 9.11.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/2724 a MK bezejmenná u Salvátorského rybníka, Přerov nad Labem MULNL-OD/74097/2023/Juh/196 23.10.2023 8.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Semice - Optická přístupová síť FTTH Datonet MULNL-SÚ/69306/2023/Šla 6.10.2023 6.11.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídky volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/73414/2023/Šť 17.10.2023 4.11.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídky volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných míst pracovních pozic Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/72571/2023/Šť 16.10.2023 3.11.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Vrutická, k. ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/44270/2023/Juh/143 16.10.2023 1.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/3316, II/332 a III/2725, Lysá nad Labem, Milovice a Stratov MULNL-OD/69333/2023/Juh/192 16.10.2023 1.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Smetanova (od ul. Masarykova po ul. Pivovarská), Lysá nad Labem. MULNL-OD/72684/2023/Juh/191 16.10.2023 1.11.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní OZNÁMENÍ NÁLEZU ZVÍŘETE Oznámení nálezu zvířete - kočka MULNL-VV/76106/2023/Pro 27.10.2023 30.10.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice „Referent oddělení školství, kultury a sociálních věcí - kulturní akce“ - Město Milovice MULNL-VV/72013/2023/Šť 13.10.2023 28.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Spojovací, Braniborská a MK, Milovice MULNL-OD/71277/2023/Juh/190 12.10.2023 28.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Vodovodní řad pro přepojení bytových domů v ul. Okružní, Lysá nad Labem Vodovodní řad pro přepojení bytových domů v ul. Okružní, Lysá nad Labem MULNL-SÚ/71632/2023/Ště 11.10.2023 27.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Pod Lesem, Milovice a silnice č. II/272 MULNL-OD/67833/2023/Juh/189 11.10.2023 27.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU - č.j. 74 Nc 1508/2007-9. MULNL-VV/62891/2023/Ka 12.9.2023 26.10.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Statut Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 25.10.2023 25.10.2023 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Vykáň Zpráva o uplatňování územního plánu Vykáň MULNL-SÚ/70842/2023/Kuč 9.10.2023 25.10.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí. MULNL-VV/69969/2023/Šť 5.10.2023 24.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice p r á v n í k / p r á v n i č k a m ě s t a pro územní samosprávný celek Poděbrady. MULNL-VV/69403/2023/Šť 4.10.2023 24.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměry k zveřejnění 6.10.2023 23.10.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/2722, III/3308, II/611, II/272 a MK, Semice MULNL-OD/66709/2023/Juh/187 6.10.2023 22.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Okrsek a MK, Lysá nad Labem MULNL-OD/63632/2023/Juh/185 5.10.2023 21.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/331, ulice nám. B. Hrozného, Přemyslova a MK, Lysá nad Labem MULNL-OD/65718/2023/Juh/184 5.10.2023 21.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic. MULNL-VV/69386/2023/Šť 4.10.2023 21.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení NB-Lysá nad Labem, Hrabanov, p.č. 1480/2 MULNL-SÚ/67789/2023/Dul 4.10.2023 20.10.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/68763/2023/Šť 2.10.2023 20.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 18.10.2023 11.10.2023 19.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU - sp. zn.: 149 EX 11148/15-34, č.j. oprávněného 5600036107, 5600026511, 5600011715. MULNL-VV/62897/2023/Ka 12.9.2023 19.10.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků (proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití atd.), pro územní samosprávný celek Poděbrady. MULNL-VV/69405/2023/Šť 4.10.2023 17.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení oznámení o chybném vyznačení právní moci MULNL-SÚ/67516/2023/Fia 2.10.2023 17.10.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/67830/2023/Ka 27.9.2023 17.10.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo č. 2021-0421/ŠSK 15.10.2021 15.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru sociálních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru sociálních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy – sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy. VŘ 21/2023 27.9.2023 13.10.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Čechova, v úseku od ulice Riegrova a U Braňky po ulici Masarykova, Lysá nad Labem MULNL-OD/57968/2023/Juh/170 26.9.2023 12.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského, Lysá nad Labem MULNL-OD/57303/2023/Juh/164 26.9.2023 12.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu pozemku dle Usnesení ZM č. 103/II a) MULNL-SM/66744/2023/Jav 26.9.2023 12.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška - návrh OOP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody zveřejňuje v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a podle § 172 odst. 1 správního řádu tento NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX. MULNL-VV/66715/2023/Ka 25.9.2023 11.10.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídky volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic. MULNL-VV/65686/2023/Šť 20.9.2023 10.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/3315 (p. č. 35538/4, u železničního přejezdu), Lysá nad Labem MULNL-OD/61853/2023/Juh/183 22.9.2023 8.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky speciálního stavebního úřadu Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky speciálního stavebního úřadu Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 19/2023 18.9.2023 7.10.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Nehvizdy Městys Nehvizdy vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU na obsazení pracovní pozice: organizační pracovník, referent společné státní správy a samosprávy, referent všeobecné správy vnitřních věcí státu. MULNL-VV/64201/2023/Ka 18.9.2023 7.10.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Stavební řízení oznámení MULNL-OVŽP/67792/2023/Šla 27.9.2023 6.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností při provádění zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, vedení správního řízení o námitkách proti záznamu bodů, výkon správních činností agendy registru řidičů a řidičských oprávnění a správních řízeních souvisejících. VŘ 20/2023 25.9.2023 6.10.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu silnice č. II/272, ulice Československé armády, Lysá nad Labem MULNL-OD/64661/2023/Juh/181 20.9.2023 6.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu silnice č. II/272 ve směru od obce Benátecká Vrutice a Benátky nad Jizerou, Jiřice MULNL-OD/47198/2023/Juh/142 19.9.2023 5.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Armádní, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/53428/2023/Juh/180 19.9.2023 5.10.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., Frýdek-Místek, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU - Sp.zn. 143 DC 00008/23-004 MULNL-VV/58552/2023/Ka 29.8.2023 5.10.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem městského pozemku parc.č. 3627/3 v k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/63643/2023/Jav 18.9.2023 4.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č. 2173 a 3559/1 v k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/63660/2023/Jav 18.9.2023 4.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č.2173 a 3559/1 v k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/63657/2023/Jav 18.9.2023 4.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č. 2173 a 3559/1 v k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/63655/2023/Jav 18.9.2023 4.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č. 2175/1,2173 a 3559/1 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/63651/2023/Jav 18.9.2023 4.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku SMI/13/501/N/Jav MULNL-SM/63649/2023/Jav 18.9.2023 4.10.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst - Město Milovice „Referent oddělení investic a rozvoje - investice a technický dohled“ a „Referent stavebního úřadu“ MULNL-VV/64123/2023/Šť 15.9.2023 3.10.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Propojovací chodníky mezi ulicemi Spojovací a Braniborská Milovice Propojovací chodníky mezi ulicemi Spojovací a Braniborská Milovice MULNL-SÚ/64082/2023/Ště 15.9.2023 1.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 1.10.2020 1.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysá nad Labem 1.10.2020 1.10.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nařízení města Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města 2/2023 ceník placeného stání na místních komunikacích 24.8.2023 30.9.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nařízení města Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města č. 1/2023 o placeném stání na místních komunikacích 24.8.2023 30.9.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 22. 8. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „projektový manažer dotací a veřejných zakázek“. MULNL-VV/57886/2023/Ka 24.8.2023 30.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy MULNL-SÚ/63557/2023/Dul 13.9.2023 29.9.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2722 a bezejmenná MK, Semice MULNL-OD/61949/2023/Juh/176 11.9.2023 27.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka společné státní správy a samosprávy, Oddělení sociální práce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/61965/2023/Ka 8.9.2023 26.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 5. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice p r á v n í k m ě s t a pro územní samosprávný celek Poděbrady. MULNL-VV/61827/2023/Ka 7.9.2023 26.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/61813/2023/Ka 7.9.2023 26.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností při provádění zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, vedení správního řízení o námitkách proti záznamu bodů, výkon správních činností agendy registru řidičů a řidičských oprávnění a správních řízeních souvisejících. VŘ 20/2023 20.9.2023 25.9.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 20.09.2023 13.9.2023 21.9.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovením přechodné úpravy provozu silnice č. III/3314, Stará Lysá MULNL-OD/56476/2023/Juh/174 4.9.2023 20.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/332, III/3316 a III/2725, Lysá nad Labem MULNL-OD/57995/2023/Juh/173 4.9.2023 20.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město vydává Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu. - č.j. 108 EX 04623/09 MULNL-VV/59994/2023/Ka 4.9.2023 19.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU - č.j. 108 EX 04623/09 MULNL-VV/55951/2023/Šť 18.8.2023 19.9.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Splašková tlaková kanalizace Jiřice Splašková tlaková kanalizace Jiřice MULNL-SÚ/59327/2023/Ště 31.8.2023 16.9.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/58080/2023/Ka 25.8.2023 16.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení správy majetku Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/57894/2023/Ka 24.8.2023 16.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského v k. ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/44168/2023/Juh/130 29.8.2023 14.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Československé armády, Husovo náměstí a Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-OD/47730/2023/Juh/129 29.8.2023 14.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Veleslavínova, Mánesova a Šmeralova, Lysá nad Labem MULNL-OD/51213/2023/Juh/133 29.8.2023 14.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-OD/49595/2023/Juh/131 29.8.2023 14.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice ležící na pozemku p. č. 1708, zapsaném na LV č. 2114, kat. území Milovice nad Labem MULNL-OD/58117/2023/Juh/171 28.8.2023 13.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu pozemků dle Usnesení ZM č. 81 MULNL-SM/58340/2023/Jav 28.8.2023 13.9.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části obecního pozemku parc. č. 322/14 k.ú. Litol MULNL-SM/58347/2023/Jav 28.8.2023 13.9.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části obecního pozemku parc. č. 612/1 Lysá n/L. MULNL-SM/58350/2023/Jav 28.8.2023 13.9.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/57176/2023/Ka 22.8.2023 12.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Čechova, v úseku od ulice Riegrova a U Braňky po ulici Masarykova, Lysá nad Labem MULNL-OD/57968/2023/Juh/170 25.8.2023 10.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení NB-Lysá nad Labem, Hrabanov, p.č. 1480/2 MULNL-SÚ/58059/2023 25.8.2023 10.9.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu parc. č. 2644/3, Lom, Lysá nad Labem MULNL-OD/54245/2023/Juh/169 25.8.2023 10.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/3321 a č. III/3322, Milovice MULNL-OD/57267/2023/Juh/166 23.8.2023 8.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Rakouská, Milovice MULNL-OD/57256/2023/Juh/165 23.8.2023 8.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského, Lysá nad Labem MULNL-OD/57303/2023/Juh/164 23.8.2023 8.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o uměleckém výkonu č.2020-0387/ŠSK 8.9.2020 8.9.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice ČSA a MK, Milovice MULNL-OD/55496/2023/Juh/160 21.8.2023 6.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu Tylova a MK, Lysá nad Labem MULNL-OD/55942/2023/Juh/161 21.8.2023 6.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/331, MK Masarykova a silnice č. II/331, Lysá nad Labem MULNL-OD/56124/2023/Juh/159 21.8.2023 6.9.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/55232/2023/Šť 15.8.2023 5.9.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice – metodik/metodička spisové služby a spisovny Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/57891/2023/Ka 24.8.2023 1.9.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního řádu. MULNL-VV/55945/2023/Šť 18.8.2023 1.9.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/54613/2023/Šť 14.8.2023 1.9.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Armádní (p. č. 1397/84, 1397/85 a 1397/182), Milovice MULNL-OD/54118/2023/Juh/154 14.8.2023 30.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu účelová komunikaci parc. č. 1198/1, mezi domy č.p. 111 a č.p. 136, Ostrá MULNL-OD/46190/2023/Juh 14.8.2023 30.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Územní studie Lysá nad Labem - K Milovicím Územní studie Lysá nad Labem - K Milovicím 11.8.2023 28.8.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Stavební řízení novostavba 4 bytových domů - Lysá nad Labem, Vichrova ulice 11.8.2023 28.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření nové pachtovní smlouvy dle usnesení RM č. 400 z roku 2023 MULNL-SM/53665/2023/Jav 10.8.2023 28.8.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření nové pachtovní smlouvy dle usnesení RM č. 402 z roku 2023 MULNL-SM/53670/2023/Jav 10.8.2023 28.8.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření nové pachtovní smlouvy dle usnesení RM č. 401 z roku 2023 MULNL-SM/53672/2023/Jav 10.8.2023 28.8.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Bříství Zpráva o uplatňování územního plánu Bříství MULNL-SÚ/51300/2023/Kuč 28.7.2023 28.8.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Přerov nad Labem Zpráva o uplatňování územního plánu Přerov nad Labem MULNL-SÚ/51321/2023/Kuč 28.7.2023 28.8.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Stará Lysá Zpráva o uplatňování územního plánu Stará Lysá MULNL-OVŽP/20231/2023/Kuč 28.7.2023 28.8.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/28912/2023/Juh/85 11.8.2023 27.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Lipová, ulice Platanová, Benátecká Vrutice MULNL-OD/28915/2023/Juh/86 11.8.2023 27.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2725 a MK Průmyslová, Lysá nad Labem MULNL-OD/49895/2023/Juh 11.8.2023 27.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky stavebního úřadu Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky stavebního úřadu Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 18/2023 10.8.2023 26.8.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Lipová a ulice Platanová, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/28915/2023/Juh/86 9.8.2023 25.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/28912/2023/Juh/85 9.8.2023 25.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Čechova, v úseku od ulice Riegrova a U Braňky po ulici Masarykova, Lysá nad Labem MULNL-OD/57968/2023/Juh/170 25.8.2023 25.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/245 (p. č. 790) , Vykáň MULNL-OD/50177/2023/Juh/137 7.8.2023 23.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa vedoucí/ho Odboru sociálních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností státní správy a samosprávy v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Odboru sociálních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností státní správy a samosprávy v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. VŘ 17/2023 7.8.2023 23.8.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa vedoucí/ho Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností státní správy a samosprávy v oblasti školství, kultury a sportu Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností státní správy a samosprávy v oblasti školství, kultury a sportu. VŘ 16/2023 7.8.2023 23.8.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon činností například v oblasti péče o majetek města, místní pozemní komunikace, chodníky. VŘ 15/2023 7.8.2023 23.8.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „projektový manažer dotací a veřejných zakázek“. MULNL-VV/52939/2023/Šť 7.8.2023 19.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Nádražní, Milovice MULNL-OD/48295/2023/Juh/140 3.8.2023 19.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu nám. 30. června, Milovice MULNL-OD/48293/2023/Juh/141 3.8.2023 19.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Lomená, Lysá nad Labem MULNL-OD/49882/2023/Juh/132 3.8.2023 19.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu Na Vysoké mezi, u č.p. 287/68, Lysá nad Labem MULNL-OD/49606/2023/Juh/148 1.8.2023 17.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Armádní, Milovice MULNL-OD/52223/2023/Juh/149 1.8.2023 17.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK ul. Třešňová, Milovice MULNL-OD/52035/2023/Juh/147 31.7.2023 16.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu parc. č. 720/65 (před domem č.p. 331), k.ú. Semice MULNL-OD/24515/2023/Juh/82 31.7.2023 16.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Usnesení MK Komenského a MK Školní náměstí, Lysá nad Labem MULNL-OD/39692/2023/Juh/109 31.7.2023 16.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Habrová, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/35802/2023/Juh/104 31.7.2023 16.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Obchodní, Lysá nad Labem MULNL-OD/22140/2023/Juh/78 31.7.2023 16.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Janulova, Lysá nad Labem MULNL-OD/49851/2023/Juh/146 31.7.2023 16.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka správy městské zeleně zařazen/a do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/51759/2023/Ka 28.7.2023 16.8.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - MaRcom-Eko MULNL-SM/52000/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - LUCOnet MULNL-SM/51997/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - LysaFree MULNL-SM/51996/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - Zuzana Faldusová MULNL-SM/51995/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - Roman Válek MULNL-SM/51994/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - MUDr. Eva Skalická MULNL-SM/51993/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - MUDr. Jana Dušková MULNL-SM/51992/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - Obchodní akademie MULNL-SM/51991/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytového prostoru - Praktická škola a ZŠ Lysá nad Labem MULNL-SM/51990/2023/Ros 31.7.2023 15.8.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka 4 volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovných pozic Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/51542/2023/Šť 27.7.2023 15.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Všeobecné dotazy MULNL-KÚ/48102/2023/Koč 15.8.2023 15.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Splašková tlaková kanalizace, Jiřice Splašková tlaková kanalizace MULNL-SÚ/51756/2023/Ště 28.7.2023 13.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/3321, ulice Družstevní, Milovice MULNL-OD/51489/2023/Juh/135 28.7.2023 13.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Vodovodní řad pro přepojení bytových domů v ul. Okružní, Lysá nad Labem Vodovodní řad pro přepojení bytových domů v ul. Okružní, Lysá nad Labem MULNL-SÚ/51339/2023/Ště 27.7.2023 12.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice vedoucí oddělení správy majetku Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/50673/2023/Šť 24.7.2023 12.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Veleslavínova, Mánesova, Šmeralova, Lysá nad Labem MULNL-OD/51213/2023/Juh/133 26.7.2023 11.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice právník města pro územní samosprávný celek Poděbrady. MULNL-VV/48871/2023/Šť 17.7.2023 11.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Územní studie Lysá nad Labem - K Milovicím Územní studie Lysá nad Labem - K Milovicím 11.8.2023 11.8.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí, Lysá nad Labem Novostavba bytového domu Školní náměstí, vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy, Lysá nad Labem MULNL-SÚ/48869/2023/Dul 24.7.2023 9.8.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-OD/49595/2023/Juh/131 24.7.2023 9.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/44168/2023/Juh/130 24.7.2023 9.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Československé armády, Husovo náměstí, Čapkova, Lysá nad Labem MULNL-OD/47730/2023/Juh/129 24.7.2023 9.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Komenského a MK Školní náměstí, Lysá nad Labem MULNL-OD/39692/2023/Juh/109 24.7.2023 9.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č. 2 k pachtování smlouvě č. SM/0318/17 MULNL-SM/49535/2023/Jav 21.7.2023 7.8.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části městských pozemků (odkládací schránky) MULNL-SM/49540/2023/Jav 21.7.2023 7.8.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu s. č. II/27212, III/3321, III/3322, II/272, II/332, MK Družstevní, MK Nádražní, MK Ostravská, MK Rohová, MK Mírová, MK Poštovní, MK 5. Května, MK Letecká, MK Dukelská, MK Smetanova, MK Na Pahorku, MK Suchardova, MK U Sokolovny, MK Pionýrů, MK Rohová, MK bezejména v okolí Boží Dar – Letiště, Milovice MULNL-OD/48873/2023/Juh/128 20.7.2023 5.8.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice – metodik/metodička spisové služby a spisovny Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/48893/2023/Šť 17.7.2023 5.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí. MULNL-VV/48235/2023/Šť 13.7.2023 1.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovných pozic. MULNL-VV/47991/2023/Šť 12.7.2023 1.8.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - závěrečný účet za rok 2021 11.7.2022 1.8.2023 Jan Čech
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností na úseku speciálních stavebních úřadů pro pozemní komunikace a vodní díla, na úseku územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu. VŘ 14/2023 12.7.2023 28.7.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Bříství Zpráva o uplatňování územního plánu Bříství MULNL-OVŽP/13248/2023/Kuč 28.7.2023 28.7.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Průmyslová, Lysá nad Labem MULNL-OD/47086/2023/Juh/127 11.7.2023 27.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/272, parc.č. 3584/52, 3584/53 a 3584/3, poblíž č.p. 855, ul. Československé armády v k.ú. Lysá nad Labem MULNL-OD/41629/2023/Juh/119 10.7.2023 26.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/272, č.p. 1318/30, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/41604/2023/Juh/118 10.7.2023 26.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Vodákova, před domem č.p. 257/16, parc. č. 304 a parc.č. 200, Lysá nad Labem MULNL-OD/45974/2023/Juh/123 10.7.2023 26.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu části pozemku parc. č. 40/1, k.ú. Litol MULNL-SM/45546/2023/Jav 7.7.2023 24.7.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce městských pozemků MULNL-SM/45376/2023/Jav 7.7.2023 24.7.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej pozemku parc. č. 2426/8, k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/45366/2023/Jav 7.7.2023 24.7.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej podílu 1/8 na pozemku parc. č. 2034/42, k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/45355/2023/Jav 7.7.2023 24.7.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/331, Lysá nad Labem MULNL-OD/44190/2023/Juh/124 7.7.2023 23.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Krátká, Lysá nad Labem - Litol MULNL-OD/46412/2023/Juh/121 4.7.2023 20.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice 5. května, k.ú. Milovice MULNL-OD/20326/2023/Juh/79 3.7.2023 19.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Sportovní (parkoviště Lesní x Sportovní), Milovice MULNL-OD/28706/2023/Juh/84 3.7.2023 19.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka 3 volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MULNL-VV/46189/2023/Šť 3.7.2023 18.7.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka 2 volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/45242/2023/Šť 28.6.2023 15.7.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/44707/2023/Ka 26.6.2023 15.7.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné elektronické dražby nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, č. j. 120 DDr 3/23, 2129/01-5. MULNL-VV/39613/2023/Šť 6.6.2023 13.7.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, vydává Dražební vyhlášku č. 120 EX 31613/14-209. MULNL-VV/30718/2023/Ka 27.4.2023 13.7.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 13.7.2020 13.7.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení zahájení společného povolení Obec Ostrá - obytná zóna MULNL-SÚ/44671/2023/Uht 26.6.2023 12.7.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/43646/2023/Ka 21.6.2023 12.7.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/43266/2023/Ka 19.6.2023 11.7.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 10.7.2020 10.7.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí MULNL-SÚ/44058/2023/Dul 22.6.2023 8.7.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/41979/2023/Šť 13.6.2023 8.7.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Usnesení o ustanovení opatrovníka Usnesením Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl vyvlastňovanému, panu Františku Zítovi, nar. 07.10.1946, bytem Scherbourn st. 555, Mex Iw6, Toronto, Kanada, z důvodu uvedeného v ust. § 17 odst. 4) zákona o vyvlastnění, ustanovuje opatrovník – Statutární město Hradec Králové. MULNL-VV/43697/2023/Ka 21.6.2023 7.7.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/611, II/272 a MK, Starý Vestec MULNL-OD/43824/2023/Juh/115 21.6.2023 7.7.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Stará Lysá Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Stará Lysá MULNL-SÚ/36974/2023/Kuč 24.5.2023 7.7.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: NB-Milovice, Letecká, sídliště Balonka 1 Městský úřad Milovice oznamuje zhájení územního řízení, ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČO 28167325, Polepská č.p. 667, Kolín IV, 280 02 Kolín 2 (dále jen "žadatel") podal dne 12.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: NB-Milovice, Letecká, sídliště Balonka 1 IZ-12-6003463 Milovice MULNL-VV/43440/2023/Ka 20.6.2023 6.7.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Jihlava, Mgr. Radek Karafiát, č.j. 35 EX 741/19-81. MULNL-VV/39014/2023/Šť 2.6.2023 6.7.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Smlouvy Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 1.7.2020 1.7.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Závěrečný účet 2022 5.6.2023 30.6.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Rozpočty Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 5.6.2023 30.6.2023 Vendula Zatloukalová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Smetanova (od ul. Pivovarská po ul. Masarykova), Lysá nad Labem MULNL-OD/41510/2023/Juh/111 12.6.2023 28.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2724, MK Ke Hřišti, MK Na Pískách, MK U Borku, Přerov nad Labem MULNL-OD/41113/2023/Juh/110 12.6.2023 28.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Novostavba bytového domu Školní náměstí Krajský úřad Středočeského kraje - Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení - Novostavba bytového domu Školní náměstí, č.j. 077263/2023/KUSK. MULNL-VV/41423/2023/Šť 12.6.2023 28.6.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agend na úseku školství, výchovy a vzdělávání. VŘ 13/2023 12.6.2023 28.6.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/41036/2023/Šť 9.6.2023 27.6.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 26.6.2020 26.6.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Zahradní, Milovice MULNL-OD/39689/2023/Juh/108 8.6.2023 24.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení VŘ samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního řádu Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady, vyhlašuje dne 2. 6. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního řádu. MULNL-VV/39665/2023/Ka 5.6.2023 24.6.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Smlouvy Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 24.6.2020 24.6.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 24.6.2020 24.6.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Italská, Milovice MULNL-OD/37508/2023/Juh/107 7.6.2023 23.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu silnice č. III/24515, Kounice MULNL-OD/107933/2022/Juh/267 7.6.2023 23.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/39631/2023/Ka 5.6.2023 23.6.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 23.6.2020 23.6.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 21.06.2023 14.6.2023 22.6.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Sídliště u č.p. 1458/37, Lysá nad Labem MULNL-OD/30554/2023/Juh/71 6.6.2023 22.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 22.6.2020 22.6.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. 5. května, ul. Mírová, Milovice MULNL-OD/35805/2023/Juh/105 5.6.2023 21.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Habrová, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/35802/2023/Juh/104 5.6.2023 21.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení - Dražba nařízená elektronicky se odročuje na neurčito Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, č.j.: 137Ex 5702/11-205. MULNL-VV/39012/2023/Šť 2.6.2023 19.6.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/272, Družstevní ulice (od křiž. s ul. Mírová po křiž. se silnicí č. II/331), Lysá nad Labem MULNL-OD/39111/2023/Juh/103 2.6.2023 18.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2454, Přerov nad Labem MULNL-OD/37987/2023/Juh/99 31.5.2023 16.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/27212, III/3321, III/3322, II/272, II/332, II/331, III/3316 a MK, Milovice. MULNL-OD/36896/2023/Juh/100 31.5.2023 16.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Závěr ZŘ - Lysá nad Labem, obchvat 3. etapa Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - „Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa“ MULNL-VV/38585/2023/Šť 31.5.2023 16.6.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. 5. května, ul. Mírová, Milovice MULNL-OD/35806/2023/Juh/94 29.5.2023 14.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/36759/2023/Šť 24.5.2023 13.6.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Komenského a MK Školní náměstí, Lysá nad Labem. MULNL-OD/39692/2023/Juh/109 12.6.2023 13.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Obchodní, Lysá nad Labem MULNL-OD/22140/2023/Juh/78 22.5.2023 7.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Husovo náměstí (střed), parc.č. 3451/2, Lysá nad Labem MULNL-OD/31871/2023/Juh/94 22.5.2023 7.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/24515 a MK bezejména, k.ú. Kounice MULNL-OD/35867/2023/Juh/93 22.5.2023 7.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu Park & Charge Net – Milovice parc. č. 1376/3 (ostatní plocha), parc.č. 1376/6 (ostatní plocha), k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/18745/2023/Juh/41 19.5.2023 4.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/272, II/611, Starý Vestec MULNL-OD/30072/2023/Juh/92 19.5.2023 4.6.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení dvou pracovních pozic „Referent oddělení investic a rozvoje - investice a technický dohled“ Město Milovice vyhlašuje dle ustanovení § 6, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, Veřejnou výzvu na obsazení dvou pracovních pozic „Referent oddělení investic a rozvoje - investice a technický dohled“. MULNL-VV/35571/2023/Ka 18.5.2023 3.6.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Brno-venkov, Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Č.j.: 137 Ex 5702/11-131 MULNL-VV/27539/2023/Šť 14.4.2023 2.6.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí prodloužení společného povolení Rekonstrukce silnice II/331 Lysá - Dvorce MULNL-SÚ/34482/2023/Uht 16.5.2023 1.6.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení - nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Přerov nad Labem Sdělení - nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Přerov nad Labem MULNL-SÚ/34023/2023/Kuč 15.5.2023 31.5.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení společné povolení Spojovací a Braniborská Milovice MULNL-SÚ/34316/2023/Uht 15.5.2023 31.5.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Obsazení pracovní pozice „Referent oddělení školství, kultury a sociálních věcí - kulturní akce“ Město Milovice vyhlašuje dle ustanovení §6, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice „Referent oddělení školství, kultury a sociálních věcí - kulturní akce“. MULNL-VV/34840/2023/Ka 16.5.2023 30.5.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu zrušení železničního přejezdu č. P2927, p.č. 1746/1 v k.ú. Milovice MULNL-OD/99473/2022/Juh 12.5.2023 28.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/2725, Lysá nad Labem. MULNL-OD/32381/2023/Juh/91 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, B. Hrozného, Zámecká, Lysá nad Labem MULNL-OD/32805/2023/Juh/90 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Dubová, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/19528/2023/Juh/42 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Komenského (stávající parkoviště před ZŠ Juventa), Milovice MULNL-OD/30264/2023/Juh/89 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Armádní (stávající parkoviště před č.p. 878), Milovice MULNL-OD/30263/2023/Juh/88 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Slepá, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/28917/2023/Juh/87 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Lipová a ulice Platanová, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/28915/2023/Juh/86 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/28912/2023/Juh/85 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Sportovní (parkoviště Lesní x Sportovní), Milovice MULNL-OD/28706/2023/Juh/84 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Tyršova, k.ú. Milovice MULNL-OD/25166/2023/Juh/83 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu parc.č. 720/65 (před domem č.p. 331), Semice MULNL-OD/24515/2023/Juh/82 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu parc.č. 513/1 (před domem č.p. 54, Semice MULNL-OD/24512/2023/Juh/80 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. 5. května, Milovice MULNL-OD/20326/2023/Juh/79 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu III/27212 (místo cca 6,5 km), Lysá nad Labem MULNL-OD/21555/2023/Juh/77 11.5.2023 27.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic úředník/úřednice–referent/ka vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a úředník/úřednice–referent/ka na úseku ochrany zemědělského půdního fondu Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/33330/2023/Ka 10.5.2023 27.5.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa vedoucí/ho Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy a státní správy. VŘ 12/2023 10.5.2023 26.5.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 Finanční úřad pro Středočeský kraj - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023. MULNL-VV/29339/2023/Šť 24.4.2023 25.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje zkoušky znalosti hub. MULNL-VV/14264/2023/Šť 22.2.2023 24.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/32285/2023/Šť 4.5.2023 23.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/tka Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti Výběrové řízení na pozici referent/tka Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti. VŘ 11/2023 4.5.2023 23.5.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení záměru Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č. 028-16/2023/RK ze dne 20.4.2023 a dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, oznamuje Středočeský kraj následující záměr: bezúplatně převést pozemky MULNL-VV/32101/2023/Ka 4.5.2023 22.5.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu Dvořákova ulice 1092/35, Lysá nad Labem MULNL-OD/31869/2023/Juh/76 5.5.2023 21.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/245 v k.ú. Vykáň, III/24510 v k.ú. Přerov nad Labem, II/611 v k.ú. Starý Vestec MULNL-OD/27968/2023/Juh/75 5.5.2023 21.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu Husovo náměstí - plocha + spodní část, Lysá nad Labem MULNL-OD/32371/2023/Juh/72 5.5.2023 21.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu Sídliště u č.p. 1458/37, Lysá nad Labem MULNL-OD/30554/2023/Juh/71 5.5.2023 21.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení úpřechodné úpravy provozu ulice Nám. B. Hrozného, p.č. 3451/8 (od č.p. 177 po č.p. 265), komunikace přilehlá k parku B. Hrozného, p.č. 3451/1 (od č.p. 20 po č.p. 12), Lysá nad Labem MULNL-OD/32294/2023/Juh/69 4.5.2023 20.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/332, III/3321, III/3322, III/27212, MK bezejména, Milovice MULNL-OD/19541/2023/Juh/59 3.5.2023 19.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/272 a přilehlé místní komunikace, Benátecká Vrutice MULNL-OD/27652/2023/Juh/68 3.5.2023 19.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení veřejného projednání změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem Oznámení veřejného projednání změny č. 4 územního plánu Lysá nad Labem MULNL-SÚ/25453/2023/Kuč 5.4.2023 18.5.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Ostatní VÝZVA k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2023 – II. kolo z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 13.4.2023 16.5.2023 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Legionářská, Lysá nad Labem MULNL-OD/27995/2023/Juh/67 28.4.2023 14.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí. MULNL-VV/30325/2023/Ka 26.4.2023 13.5.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MULNL-VV/26245/2023/Šť 12.4.2023 13.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/272, II/272H, MK Za Labem a MK bezejména v obci Lysá nad Labem MULNL-OD/29347/2023/Juh/68 26.4.2023 12.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní ZZŘ Rozhodnutí - TR Milovice, rekonstrukce vedení Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení - „V1991/1992 TR Čechy Střed – TR Milovice, rekonstrukce vedení 110 kV“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. MULNL-VV/30395/2023/Ka 26.4.2023 12.5.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Ostatní Přístaviště Lysá nad Labem Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů záměru „Přístaviště Lysá nad Labem“ na životní prostředí, v k. ú. Litol – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k přepracování. MULNL-VV/30371/2023/Ka 26.4.2023 12.5.2023 Lucie Kalinová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/2722, III/2723, III/3308, Semice MULNL-OD/27096/2023/Juh/64 24.4.2023 10.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy. MULNL-VV/28890/2023/Šť 19.4.2023 6.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/28633/2023/Šť 18.4.2023 6.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2022-Voda pitná předaná-Dvorce - Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. MULNL-VV/24532/2023/Šť 3.4.2023 6.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MULNL-VV/28014/2023/Šť 17.4.2023 5.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražba nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha – západ, Mgr. Jan Beneš - Dražba nemovitých věcí - číslo jednací: 191 EX 1820/09-428 MULNL-VV/16740/2023/Šť 6.3.2023 5.5.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Zákaz vstupu do části honitby Lysá nad Labem - Litol Zákaz vstupu do části honitby Lysá nad Labem - Litol 24.4.2023 4.5.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu Masarykova ulice (v úseku od křižovatky s ul. Zahradní po křižovatku s ul. Smetanova) MULNL-OD/28675/2023/Juh/58 18.4.2023 4.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Stavební úpravy a přístavba stávající haly Přerov nad Labem 17.4.2023 3.5.2023 Bc. Irena Šulcová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/272, Jedličkova ulice, Lysá nad Labem MULNL-OD/27912/2023/Juh/57 17.4.2023 3.5.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření pachtovní smlouvy dle usnesení RM č. 183 ze dne 3.4.2023 MULNL-SM/26210/2023/Jav 14.4.2023 2.5.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření pachtovní smlouvy dle usnesení RM č. 182 ze dne 3.4.2023 MULNL-SM/26217/2023/Jav 14.4.2023 2.5.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části pozemku 113/6 k.ú. Litol MULNL-SM/26221/2023/Jav 14.4.2023 2.5.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření pachtu k části pozemku PK 3266 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/26229/2023/Jav 14.4.2023 2.5.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III(2233, u obce Jiřice MULNL-OD/24671/2023/Juh/55 14.4.2023 30.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/26062/2023/Šť 11.4.2023 29.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - P. Třísková MULNL-SM/27104/2023/Pla 12.4.2023 28.4.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. – Lysá nad Labem - Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum MULNL-VV/25994/2023/Šť 12.4.2023 28.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu Komenského, Lysá nad Labem MULNL-OD/22833/2023/Juh/51 12.4.2023 28.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Sport Lysá nad Labem, p.o., jejímž předmětem bude mimo jiné činnost střediska volného času 5.4.2023 28.4.2023 Romana Nováková
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 26.04.2023 19.4.2023 27.4.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Zahradní, Lysá nad Labem MULNL-OD/25852/2023/Juh/50 11.4.2023 27.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení schválení možnosti využití územní studie Vykáň Sdělení schválení možnosti využití územní studie Vykáň MULNL-SÚ/24646/2023/Kuč 11.4.2023 27.4.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního řádu. MULNL-VV/25787/2023/Šť 6.4.2023 26.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování. MULNL-VV/25786/2023/Šť 6.4.2023 26.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Horvát MULNL-SM/27139/2023/Pla 12.4.2023 25.4.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí. MULNL-VV/25844/2023/Šť 6.4.2023 25.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru informatiky - správce sítě, elektronická komunikace. MULNL-VV/25185/2023/Šť 5.4.2023 25.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Stavební úpravy MK parc.č. 339/21 a 1174 v Kounicích I. etapa MULNL-SÚ/25328/2023/Uht 6.4.2023 22.4.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Sluneční, Přerov nad Labem MULNL-OD/24157/2023/Juh/49 6.4.2023 22.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu blokové čištění na rok 2023, Milovice MULNL-OD/25164/2023/Juh/48 5.4.2023 21.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/331, Sojovická ulice, Lysá nad Labem MULNL-OD/17986/2023/Juh/30 5.4.2023 21.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/611, II/272 a MK, Starý Vestec MULNL-OD/23652/2023/Juh/45 3.4.2023 19.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti A. Kryszkiewicz MULNL-SM/25856/2023/Pla 6.4.2023 18.4.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - Město Milovice MULNL-VV/24166/2023/Šť 31.3.2023 18.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/ka odboru Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti. VŘ 10/2023 30.3.2023 18.4.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem smuteční síně 30.3.2023 17.4.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Lysá nad Labem pro rok 2023 MULNL-OD/19912/2023/Juh/43 30.3.2023 15.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice: referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí. VŘ 9/2023 29.3.2023 15.4.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva pro podávání žádostí z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2023 22.2.2023 14.4.2023 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK bezejména, Benátecká Vrutice MULNL-OD/16735/2023/Juh/35 28.3.2023 13.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/27224 a MK (chodník), Bříství MULNL-OD/21605/2023/Juh/40 28.3.2023 13.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Řád veřejného pohřebiště města Lysá nad Labem duben 2023 MULNL-SM/22796/2023/Jav 28.3.2023 13.4.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/3308, Semice - Velenka MULNL-OD/18271/2023/Juh/39 27.3.2023 12.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/24511, MK - chodník při komunikaci silnice č. III/24511, Kounice MULNL-OD/16734/2023/Juh/38 27.3.2023 12.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/331, Ostrá MULNL-OD/17771/2023/Juh/37 27.3.2023 12.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/272 a MK bezejména, Kounice MULNL-OD/19047/2023/Juh/36 27.3.2023 12.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení FVE PEN Stratov MULNL-OVŽP/22716/2023/Lem 27.3.2023 12.4.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy. MULNL-VV/22037/2023/Šť 23.3.2023 12.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na darování dílu "a" z pozemku st. 37/1 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/20393/2023/Jav 22.3.2023 11.4.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Návrh veřejnoprávní smlouvy stavební úpravy a přístavba stávající haly, Přerov nad Labem 23.3.2023 7.4.2023 Bc. Irena Šulcová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Na Mlíčníku, p.č. 601/1, k.ú. Lysá nad Labem MULNL-OD/18014/2023/Juh/34 22.3.2023 7.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/331 Sojovická, MK nám. Bedřicha Hrozného, MK Přemyslova a MK bezejména (prostor parkoviště u Městské policie) MULNL-OD/18967/2023/Juh/33 22.3.2023 7.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Č.j. 139EX 01492/22-114 MULNL-VV/14086/2023/Šť 22.2.2023 6.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/272, II/611, Semice MULNL-OD/20367/2023/Juh/31 20.3.2023 5.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu III/24515, Kounice MULNL-OD/107933/2022/Juh/267 20.3.2023 5.4.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí. MULNL-VV/20330/2023/Šť 16.3.2023 4.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Sport Lysá nad Labem, p.o., jejímž předmětem bude mimo jiné činnost střediska volného času 4.4.2023 4.4.2023 Romana Nováková
Zobrazit přílohu Ostatní Změna č. 2 územního plánu Stará Lysá a Územní plán Stará Lysá v úplném znění po změně č. 2, s účinností od 6. 12. 2022 Změna č. 2 územního plánu Stará Lysá a Územní plán Stará Lysá v úplném znění po změně č. 2, s účinností od 6. 12. 2022 12.12.2022 3.4.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Ostatní Územní studie Bříství (lokalita Z2a, Z2b) Územní studie Bříství (lokalita Z2a, Z2b) MULNL-OVŽP/109661/2022/Kuč 20.12.2022 3.4.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozšíření optické sítě LysaFree 2022 MULNL-OVŽP/19495/2023/Dul 16.3.2023 1.4.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení na pracovní místa strážník/strážnice Obecní policie Nehvizdy Starosta městyse Nehvizdy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa STRÁŽNÍK / STRÁŽNICE OBECNÍ POLICIE NEHVIZDY. MULNL-VV/17902/2023/Šť 8.3.2023 1.4.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/332, Družstevní ulice, k.ú. Milovice MULNL-OD/7050/2023/Juh/28 15.3.2023 31.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o prodloužení společného řízení Dvorce, Lysá nad Labem MULNL-OD/19870/2023/Uht 15.3.2023 31.3.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/611, II/272, Starý Vestec MULNL-OD/19739/2023/Juh/27 15.3.2023 31.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Parkování ul. Průběžná, Milovice MULNL-OD/8696/2023/Uht 15.3.2023 31.3.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/3314, u č.p. 146, Stará Lysá MULNL-OD/9164/2023/Juh/25 15.3.2023 31.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení orgánu ochrany přírody, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu podle čl. 2 opatření obecné povahy č.j. 116747/2022/KUSK 16.11.2022 31.3.2023 Veronika Libánská
Zobrazit přílohu Ostatní Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem MULNL-SM/18759/2023/Jav 13.3.2023 30.3.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/ka Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti. VŘ 10/2023 30.3.2023 30.3.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/17901/2023/Šť 8.3.2023 28.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Přístaviště Lysá nad Labem Krajský úřad Středočeského kraje Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Přístaviště Lysá nad Labem“, k. ú. Litol. MULNL-VV/14856/2023/Šť 24.2.2023 27.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/272, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem MULNL-OD/18307/2023/Juh/24 10.3.2023 26.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Karolíny Světlé, Lysá nad Labem MULNL-OD/1519/2023/Juh/9 9.3.2023 25.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/17815/2023/Šť 8.3.2023 25.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice II. a III třídy a silničních zařízení na území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem na rok 2023 MULNL-OD/12742/2023/Juh/20 8.3.2023 24.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - K. Černá MULNL-SM/17124/2023/Pla 6.3.2023 22.3.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, Lysá nad Labem MULNL-OD/7502/2023/Juh/3 6.3.2023 22.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Milovice, parkoviště Mírová 1. etapa MULNL-OD/16493/2023/Uht 6.3.2023 22.3.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správy a rozvoje města, oddělení správy majetku – správa zeleně Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/16991/2023/Šť 6.3.2023 21.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy. MULNL-VV/15764/2023/Šť 28.2.2023 21.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Klusoň MULNL-SM/17148/2023/Pla 6.3.2023 17.3.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/ka odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem VŘ 7/2023 2.3.2023 17.3.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí o prodloužení společného povolení MK V Průhonu, Semice MULNL-OD/16113/2023/Uht 1.3.2023 17.3.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení - ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Technické služby Města Lysá nad Labem, p.o. 1.3.2023 17.3.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 15.03.2023 8.3.2023 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytového prostoru - květinky MULNL-SM/15938/2023/Ros 1.3.2023 16.3.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Stavební řízení FVE PEN Semice MULNL-OVŽP/15283/2023/Dul 28.2.2023 16.3.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.3.2020 16.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem klubovny na fotbalovém hřišti Litol MULNL-SM/15188/2023/Ros 27.2.2023 15.3.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu pozemní komunikace s. č. III/2725 v ul. Poděbradova, s. č. II/272 v ul. Jedličkova, ul. Za Koncem, ul. Na Mlíčníku, ul. Klicperova, ul. bezejmenná (parc.č. 3667/3), ul. U Stadionu, Lysá nad Labem MULNL-OD/14908/2023/Juh/22 27.2.2023 15.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nábor na pozici strážníka 8.3.2023 15.3.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem smuteční obřadní síně MULNL-SM/15934/2023/Ros 1.3.2023 15.3.2023 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem, výkon sociálně-právní ochrany dětí. VŘ 6/2023 22.2.2023 14.3.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru informatiky - správce sítě, elektronická komunikace. MULNL-VV/12744/2023/Šť 16.2.2023 14.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Hachová MULNL-SM/17938/2023/Pla 8.3.2023 14.3.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje - Oznámení záměru „V1991/1992 TR Čechy Střed – TR Milovice rekonstrukce vedení 110 kV“ v k. ú. Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Káraný, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Otradovice, Sojovice, Lysá nad Labem, Benátecká Vrutice, Milovice nad Labem, Stará Lysá. MULNL-VV/14705/2023/Šť 23.2.2023 11.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního řádu. MULNL-VV/14066/2023/Šť 22.2.2023 11.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/13342/2023/Šť 20.2.2023 10.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu - 38/2022 ulice Okružní, Lysá nad Labem MULNL-OD/109880/2022/Juh/269 21.2.2023 9.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Průmyslová, parc.č. 1752/1, Milovice MULNL-OD/12848/2023/Juh/19 21.2.2023 9.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Slepá + prostor parkoviště, MK Vrutická, Milovice MULNL-OD/12768/2023/Juh/21 20.2.2023 8.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Průmyslová, Milovice MULNL-OD/11486/2023/Juh/18 20.2.2023 8.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovitostí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO - Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera - Č.j. 150 EX 1092/22-22 MULNL-VV/6963/2023/Šť 27.1.2023 8.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Mimořádné Vyhlášení kalamitního stavu MULNL-SM/109991/2022/Kun 21.12.2022 6.3.2023 Jana Kunrtová
Zobrazit přílohu Ostatní ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Středočeského kraje - „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035“ MULNL-VV/12767/2023/Šť 17.2.2023 5.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka 2 volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. MULNL-VV/11988/2023/Šť 15.2.2023 4.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Topolová, MK Armádní, MK V Břízách, Milovice MULNL-OD/10252/2023/Juh/17 15.2.2023 3.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Čechova, parc.č. 3623/13, Lysá nad Labem MULNL-OD/8916/2023/Juh/15 15.2.2023 3.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy. VŘ 5/2023 15.2.2023 3.3.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/11408/2023/Šť 13.2.2023 3.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy. VŘ 4/2023 15.2.2023 2.3.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Pivovarská, Lysá nad Labem MULNL-OD/7670/2023/Juh/14 13.2.2023 1.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/332, parc.č. 2870, ulice K Milovicům, Lysá nad Labem MULNL-OD/1755/2023/Juh/13 13.2.2023 1.3.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení FVE PEN STRATOV, stávající oplocený areál firmy Pěstitel Stratov, a.s. Stratov 185 MULNL-OVŽP/11002/2023/Lem 13.2.2023 1.3.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/11155/2023/Šť 13.2.2023 1.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U S N E S E N Í - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor. MULNL-VV/111137/2022/Šť 2.1.2023 1.3.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/2454, III/2724, Přerov nad Labem MULNL-OD/8835/2023/Juh/12 9.2.2023 25.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Italská, Rakouská, Pod Lesem, Milovice MULNL-OD/6901/2023/Juh/11 9.2.2023 25.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška M. Kadlec MULNL-SM/10725/2023/Pla 9.2.2023 25.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U S N E S E N Í - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor. MULNL-VV/111138/2022/Šť 2.1.2023 25.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností K. Vojtová MULNL-SM/11033/2023/Pla 13.2.2023 24.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/tka finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem VŘ 3/2023 9.2.2023 24.2.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/24511 a MK bezejména, k.ú. Kounice MULNL-OD/5640/2023/Juh/10 8.2.2023 24.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Karolíny Světlé, Lysá nad Labem MULNL-OD/1519/2023/Juh/9 8.2.2023 24.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o zahájení společného řízení Stavební úpravy MK parc.č. 339/21 a 1174 v Kounicích 1. Etapa MULNL-OD/10321/2023/Uht 8.2.2023 24.2.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí, vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy MULNL-OVŽP/10151/2023/Dul 7.2.2023 24.2.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U S N E S E N Í - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor. MULNL-VV/111139/2022/Šť 2.1.2023 24.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozšíření optické sítě LysaFree MULNL-OVŽP/10443/2023/Dul 8.2.2023 23.2.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - J. Bystrianský MULNL-VV/9687/2023/fij 7.2.2023 23.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U S N E S E N Í - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor. MULNL-VV/111140/2022/Šť 2.1.2023 23.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška V. Novák MULNL-SM/9538/2023/Pla 6.2.2023 22.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U S N E S E N Í - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor. MULNL-VV/111141/2022/Šť 2.1.2023 22.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Žák MULNL-SM/10858/2023/Pla 10.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Zmrhal MULNL-SM/10837/2023/Pla 10.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností S. Zíka MULNL-SM/10824/2023/Pla 10.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Zeman MULNL-SM/10800/2023/Pla 10.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností D. Weisser MULNL-SM/10705/2023/Pla 9.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností K. Vlčková MULNL-SM/10566/2023/Pla 9.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Vitha MILNL-SM/10496/2023/Pla 9.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností O. Vaněk MULNL-SM/10434/2023/Pla 9.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností S. Tovarová MULNL-SM/10415/2023/Pla 9.2.2023 21.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/9395/2023/Šť 3.2.2023 21.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu MK Průmyslová, parc.č. 1752/1, Milovice MULNL-OD/12848/2023/Juh/19 20.2.2023 21.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent/tka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení pro obsazení volného místa: referent/tka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí. VŘ 2/2023 31.1.2023 20.2.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/3308, III/2722, II/272 MK dle návrhu DIO bezejména, II/611 a MK dle návrhu DIO bezejména MULNL-OD/8842/2023/Juh/6 3.2.2023 19.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu p.č. 1381/2, mezi ulicemi Topolová a Lesní v obci Milovice MULNL-OD/107023/2022/Juh/270 3.2.2023 19.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Tovarová MULNL-SM/10191/2023/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností A. Těšinská MULNL-SM/10155/2023/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti I. Terchovan MULNL-SM/10142/20236/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti M. Švesták MULNL-SM/9698/2023/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Švásta MULNL-SM/9685/2023/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Švandrlík MULNL-SM/9663/2023/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Špecián MULNL-SM/9636/2023/Pla 7.2.2023 18.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Spojovací, parc. č. 1424/60, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/103483/2022/Juh/251 2.2.2023 18.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Topolová a Armádní, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/338/2023/Juh/4 2.2.2023 18.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Švadlenková MULNL-SM/9437/2023/Pla 6.2.2023 17.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností K. Štenglová MULNL-SM/9432/2023/Pla 6.2.2023 17.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Štajerová MULNL-SM/9421/2023/Pla 6.2.2023 17.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Špivák MULNL-SM/9390/2023/Pla 6.2.2023 17.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška S. Hedrlínová MULNL-SM/8797/2023/Pla 1.2.2023 17.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení záměru „Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa“ Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa“. MULNL-VV/8577/2023/Šť 1.2.2023 17.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení - Dražební vyhláška Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola - 030 EX 8905/16-245 MULNL-VV/1133/2023/Šť 6.1.2023 17.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení FTTx_Stará Lysá_Nymburk_STNYM1_16017982-11010-108067, výstavba sítí el. komunikací MULNL-OVŽP/7952/2023/Lem 31.1.2023 16.2.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, Lysá nad Labem MULNL-OD/7502/2023/Juh/3 30.1.2023 15.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Ostatní Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Mlynařice, ř. km 5,324 – 15,543 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Veřejná vyhláška. MULNL-VV/8063/2023/Šť 30.1.2023 15.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy. VŘ 5/2023 15.2.2023 15.2.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy. VŘ 4/2023 14.2.2023 15.2.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy. VŘ 5/2023 14.2.2023 15.2.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Škota MULNL-SM/9364/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Šindelář MULNL-SM/9347/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Šenková MULNL-SM/9306/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Šemlej MULNL-SM/9300/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Josef Studený MULNL-SM/9225/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Jan Studený MULNL-SM/9214/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Stojková MULNL-SM/9210/2023/Pla 3.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Z. Sochůrek MULNL-SM/9202/2023/Pla 2.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Schuma MULNL-SM/9198/2023/Pla 2.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Schulz MULNL-SM/9181/2023/Pla 2.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností H. Schneiderová MULNL-SM/8924/2023/Pla 1.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Sedláček MULNL-SM/8885/2023/Pla 1.2.2023 14.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/7642/2023/Šť 27.1.2023 14.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška D. Laci MULNL-SM/7681/2023/Pla 27.1.2023 12.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení zrušení železničního přejezdu č. P2927 Zrušení železničního přejezdu č. P2927 v ev. km 5,735 na trati Lysá nad Labem - Milovice MULNL-OD/99473/2022/Juh 27.1.2023 12.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Sammartinová MULNL-SM/8542/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti P. Řehák MULNL-SM/8508/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Ráliš MULNL-SM/8490/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Pokorný MULNL-SM/8467/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Pokorný MULNL-SM/8446/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Pokorný MULNL-SM/8416/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Petr MULNL-SM/8351/2023/Pla 31.1.2023 11.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení úřechodné úpravy provozu ulice Armádní č.p. 867, parc.č. 1396/1 v k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/1273/2023/Juh/2 26.1.2023 11.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Letecká před křižovatkou s ulicí Dětská, před TS, k.ú. Milovice MULNL-OD/106136/2022/Juh/264 26.1.2023 11.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností F. Pešan MULNL-SM/8140/2023/Pla 30.1.2023 10.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností D. Pešan MULNL-SM/8128/2023/Pla 30.1.2023 10.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Peloušek MULNL-SM/8122/2023/Pla 30.1.2023 10.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Pechová MULNL-SM/8069/2023/Pla 30.1.2023 10.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností O. Palička MULNL-SM/8044/2023/Pla 30.1.2023 10.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení schválené možnosti využití územní studie Jiřice Z02 a Z03 Sdělení schválené možnosti využití územní studie Jiřice Z02 a Z03 MULNL-OVŽP/7155/2023/Kuč 25.1.2023 10.2.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst - Město Milovice Město Milovice vyhlašuje Výběrové řízení a Veřejnou výzvu na obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/7048/2023/Šť 25.1.2023 9.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ul. Masarykova, u č.p. 205, Lysá nad Labem MULNL-OD/6152/2023/Juh/1 24.1.2023 9.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti 23.1.2023 9.2.2023 Lubor Kašpar
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o zahájení společné řízení Milovice, parkoviště Mírová 1. etapa MULNL-OD/5966/2023/Uht 23.1.2023 8.2.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Oplt MULNL-SM/7668/2023/Pla 27.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Nožíř MULNL-SM/7576/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti R. Navrátil MULNL-SM/7571/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností O. Navrátil MULNL-SM/7515/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Moucha MULNL-SM/7454/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Moravec MULNL-SM/7393/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Messány MULNL-SM/7194/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Merhaut MULNL-SM/7149/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti L. Merhaut MULNL-SM/7090/2023/Pla 26.1.2023 7.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Řád Veřejného pohřebiště města Lysá nad Labem 20.1.2023 6.2.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2644/3 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/5024/2023/Jav 20.1.2023 6.2.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o prodloužení společného povolení Obnova MK V Průhonu, Semice MULNL-OD/5638/2023/Uht 20.1.2023 5.2.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti O. Matějková MULNL-SM/6380/2023/Pla 24.1.2023 4.2.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o projednání zadání změny č. 6 územního plánu Lysá nad Labem Oznámení o projednání zadání změny č. 6 územního plánu Lysá nad Labem MULNL-OVŽP/109916/2022/Kuč 4.1.2023 4.2.2023 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy MULNL-OVŽP/4294/2023/Dul 18.1.2023 3.2.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy. MULNL-VV/4094/2023/Šť 17.1.2023 3.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu III/2724 (před ZŠ), Přerov nad Labem MULNL-OD/101740/2022/Juh/257 17.1.2023 2.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Okružní, Lysá nad Labem 17.1.2023 2.2.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení FVE PEN Semice MULNL-OVŽP/4068/2023/Dul 17.1.2023 2.2.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Ostatní Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035“ MULNL-VV/3650/2023/Šť 16.1.2023 1.2.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní VÝZVA k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2023 Program na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem Program na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem Program na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem Charitativní program města Lysá nad Labem 29.12.2022 1.2.2023 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Majer MULNL-SM/5701/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Ludvík MULNL-SM/5690/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Lorenzová MULNL-SM/5646/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Lebka MULNL-SM/5623/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Lebka MULNL-SM/5594/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Laskoš MULNL-SM/5517/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností T. Lakatoš MULNL-SM/5508/2023/Pla 20.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností I. Lakatosová MULNL-SM/5489/2023/Pla 19.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Š. Lakatos MULNL-SM/5481/2023/Pla 19.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Lakatos MULNL-SM/5424/2023/Pla 19.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Lakatos MULNL-SM/5412/2023/Pla 19.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti A. Kudrik MULNL-SM/5302/2023/Pla 19.1.2023 31.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Volby OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 23.1.2023 29.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Přehled o telefonním spojení ve dnech voleb do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ Lysá nad Labem - volba prezidenta České republiky 2023 Přehled o telefonním spojení ve dnech voleb do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ Lysá nad Labem - volba prezidenta České republiky 2023 13.1.2023 29.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro osoby v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění Covid-19 - TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU Informace o telefonním čísle, na kterém voliči mohou požádat o zvláštní přenosnou volební schránku za účelem umožnění volby osobám v izolaci / karanténě nařízené z důvodu šíření onemocnění covid-19. MULNL-VV/2265/2023 9.1.2023 29.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Volby Přehled o telefonním spojení ve dnech voleb do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ Lysá nad Labem - volba prezidenta České republiky 2023 3.1.2023 29.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023) MULNL-VV/111075/2022 30.12.2022 29.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Informace o počtu a sídlech volebních okrsků MULNL-VV/101962/2022/Pro 25.11.2022 29.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Informace o možnosti hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém kole volby prezidenta ČR pro osoby v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění Covid-19 - TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI COVID-19 O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU MULNL-VV/4801/2023 18.1.2023 28.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozšíření optické přístupové sítě Stará Lysá MULNL-OVŽP/2793/2023/Lem 12.1.2023 28.1.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst - MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic. MULNL-VV/2603/2023/Šť 10.1.2023 28.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Mimořádné Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Lysá - Litol 12.12.2022 28.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Rozhodnutí - určení právního vztahu ve věci účelové komunikace parc.č. 1180/5, 1180/6 a 1180/7 v k.ú. Přerov nad Labem MULNL-OD/11579/2020/Juh/43 11.1.2023 27.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstvo města dne 25.1.2023 18.1.2023 26.1.2023 Kočová Michaela
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Masarykova u č.p. 1102, Lysá nad Labem MULNL-OD/98313/2022/Juh/256 9.1.2023 25.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu III/3316, Stratov MULNL-OD/107722/2022/Juh/266 9.1.2023 25.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Oznámení o uložení písemnosti L. Merhaut MULNL-SM/7090/2023/Pla 26.1.2023 25.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Hajný MULNL-SM/3367/2023/Pla 12.1.2023 24.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních míst. MULNL-VV/753/2023/Šť 5.1.2023 24.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Volby OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 23.1.2023 23.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/478/2023/Šť 3.1.2023 21.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města. 1/2023 3.1.2023 21.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky USNESENÍ - Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha MULNL-VV/107826/2022/Šť 2.1.2023 21.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu parc. č. 283/24, k.ú. Stará Lysá MULNL-OD/103214/2022/Juh/250 4.1.2023 20.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ul. Armádní, parc. č. 1397/3, 1397/53, 1397/84, 1397/86, 1397/116 a 1397/170 v obci Milovice, k.ú. Benátecká Vrutice, MULNL-OD/97618/2022/Juh/246 3.1.2023 19.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu ulice Letecká před křižovatkou s ulicí Dětská před TS, k.ú. Milovice MULNL-OD/106136/2022/Juh/264 3.1.2023 19.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Lakatos MULNL-SM/631/2023/Pla 4.1.2023 17.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Volby Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 28.12.2022 15.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Laibnerová MULNL-SM/468/2023/Pla 3.1.2023 14.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností G. Kuruová MULNL-SM/402/2023/Pla 3.1.2023 14.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Z. Kunc MULNL-SM/374/2023/Pla 3.1.2023 14.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy na úseku vodoprávního úřadu. 28.12.2022 14.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Topolová a Armádní, parc.č. 897/6, 897/5, 897/4, 901/52, 904/1, 905/12, 905/11, 901/53, 901/49, 901/59, 901/62, 903/1, 905/13, 905/6, k.ú. Benátecká Vrutice, Milovice MULNL-OD/110749/2022/Juh/263 28.12.2022 13.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Na Břehách, Semice MULNL-OD/99783/2022/Uht 28.12.2022 13.1.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu blokové čištění v Lysé nad Labem MULNL-OD/110658/2022/Juh/262 28.12.2022 13.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška J. Stránský MULNL-SM/110714/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice operátor/operátorka informačních a komunikačních technologií - pracovník/pracovnice IKT podpory Odboru informačních technologií. MULNL-VV/110671/2022/Šť 28.12.2022 13.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška S. Hedrlínová MULNL-SM/110668/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška M. Sivák MULNL-SM/110664/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška B. Gabčová MULNL-SM/110663/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška L. Adamová MULNL-SM/110656/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška D. Adamová MULNL-SM/110652/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška J. Malár, nar. 1999 MULNL-SM/110650/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška J. Malár MULNL-SM/110648/2022/Pla 28.12.2022 13.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/109853/2022/Šť 21.12.2022 10.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 6. prosince 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/106649/2022/Šť 6.12.2022 10.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva 10.1.2020 10.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na darování části pozemku st. 37/1 k.ú. Lysá n/L. MULNL-SM/110280/2022/Jav 23.12.2022 9.1.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej částí pozemku parc. č. 2569/5 k.ú. Lysá n/L. MULNL-SM/110277/2022/Jav 23.12.2022 9.1.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části pozemku parc. č. 322/9 k.ú. Litol MULNL-SM/110270/2022/Jav 23.12.2022 9.1.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na bezúplatný převod obecních pozemků ulice ČSA MULNL-SM/110273/2022/Jav 23.12.2022 9.1.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 8.1.2020 9.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Volby Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro osoby v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění Covid-19 - TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU Informace o telefonním čísle, na kterém voliči mohou požádat o zvláštní přenosnou volební schránku za účelem umožnění volby osobám v izolaci / karanténě nařízené z důvodu šíření onemocnění covid-19. MULNL-VV/489/2023 3.1.2023 9.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Mimořádné Ukončení vyhlášené kalamitní situace MULNL-SM/110279/2022/Kun 22.12.2022 6.1.2023 Jana Kunrtová
Zobrazit přílohu Stavební řízení FTTx_Stará Lysá_Nymburk_STNYM1_16017982_11010_108067, výstavba sítí el. komunikací MULNL-OVŽP/109989/2022/Lem 22.12.2022 6.1.2023 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/109368/2022/Šť 19.12.2022 6.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Volby Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení Povinné školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí. MULNL-VV/109351/2022/Pro 19.12.2022 6.1.2023 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027 Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027. MULNL-VV/109477/2022/Šť 20.12.2022 5.1.2023 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Oznámení o zahájení společné řízení Průběžná, Milovice MULNL-OD/109416/2022/Uht 19.12.2022 4.1.2023 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu p.č. 1416/1, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/104592/2022/Juh/261 19.12.2022 4.1.2023 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností MULNL-SM/110075/2022/Pla 21.12.2022 3.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Kudriková MULNL-SM/109948/2022/Pla 21.12.2022 3.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 1678 Lysá n/L. MULNL-SM/108404/2022/Jav 15.12.2022 2.1.2023 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Mimořádné Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události MULNL-SM/18068/2022/Pla 9.3.2022 1.1.2023 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - rozpočtový výhled 2023-2025 15.11.2021 1.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - návrh rozpočtu na rok 2022 15.11.2021 1.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška, opatření obecné povahy Č.j.: MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 1.1.2023 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k vracení vratitelných přeplatků v hotovosti 3.1.2022 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení k možnosti využití daňové informační schránky 3.1.2022 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení k ohlášení změn osobních údajů poplatníků 3.1.2022 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - schválený rozpočtu na rok 2022 31.12.2021 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy MULNL-VV/54536/2020/Šť; 33784/2020-MZE-16212 27.7.2020 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 9.12.2019 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí prodloužení povolení propojení silnic II/272 (Lysá nad Labem, 2. stavba) a III/2725 MULNL-OD/108337/2022/Uht 14.12.2022 30.12.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice investiční referent/ka oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/107856/2022/Šť 13.12.2022 30.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části obecního pozemku parc.č. 3553/2 k.ú. Lysá n/L. MULNL-SM/107271/2022/Jav 13.12.2022 29.12.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností F. Kudrik MULNL-SM/108980/2022/Pla 15.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností D. Kudrik MULNL-SM/108962/2022/Pla 15.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti A. Kudrik MULNL-SM/108949/2022/Pla 15.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Krygel MULNL-SM/108761/2022/Pla 14.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Kroščenová MULNL-SM/108460/2022/Pla 14.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti F. Krejčí MULNL-SM/108430/2022/Pla 14.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností E. Kovaříková MULNL-SM/108416/2022/Pla 14.12.2022 28.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu silnice II. a III. tříd, správní obvod Lysá nad Labem MULNL-OD/99319/2022/Juh/247 12.12.2022 28.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu ulice Italská a bezejména, Milovice MULNL-OD/104593/2022/Juh/258 9.12.2022 25.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Z. Kováčová MULNL-SM/108254/2022/Pla 13.12.2022 24.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností A. Kováčová MULNL-SM/108248/2022/Pla 13.12.2022 24.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti K. Kováč MULNL-SM/108218/2022/Pla 13.12.2022 24.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Kováč MULNL-SM/108184/2022/Pla 13.12.2022 24.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Z. Kouška MULNL-SM/108172/2022/Pla 13.12.2022 24.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti F. Koníček MULNL-SM/108154/2022/Pla 13.12.2022 24.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/106573/2022/Šť 6.12.2022 24.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Kolín MULNL-SM/107916/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Kolář MULNL-SM/107851/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti S. Knol MULNL-SM/107806/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Klaus MULNL-SM/107774/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Kavka MULNL-SM/107732/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Kasalý MULNL-SM/107686/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti V. Kafka MULNL-SM/107667/2022/Pla 12.12.2022 23.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu III/2724 (před ZŠ), Přerov nad Labem MULNL-OD/101740/2022/Juh/257 7.12.2022 23.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu parc.č. 1424/60, Milovice - Mladá, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/103483/2022/Juh/251 7.12.2022 23.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu Masarykova ulice u č.p. 1102, Lysá nad Labem MULNL-OD/98313/2022/Juh/256 7.12.2022 23.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy na úseku vodoprávního úřadu. VŘ 29/2022 7.12.2022 23.12.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí. VV/108140/2022/Pro 13.12.2022 22.12.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Vykáň Zpráva o uplatňování územního plánu Vykáň MULNL-OVŽP/43301/202/Kuč 21.11.2022 22.12.2022 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky USNESENÍ - Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha MULNL-VV/107826/2022/Šť 13.12.2022 21.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon ochrany přírody. VŘ 28/2022 6.12.2022 21.12.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu p.č. 1401/109 - slepá část ul.Armádní, vjezd z ulice Lesní - za poštou,Milovice MULNL-OD/106112/2022/254 5.12.2022 21.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ U Lišek 5.12.2022 21.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu III/24511, Kounice MULNL-OD/100571/2022/253 5.12.2022 21.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje dvě výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/104896/2022/Šť 29.11.2022 21.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Mimořádné Vyhlášení kalamitní situace MULNL-SM/109991/2022/Kun 21.12.2022 21.12.2022 Jana Kunrtová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/105818/2022/Šť 5.12.2022 20.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje dvě výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic. MULNL-VV/105573/2022/Šť 1.12.2022 20.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Jurková MULNL-SM/106665/2022/Pla 6.12.2022 17.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností S. Jiránek MULNL-SM/106639/2022/Pla 6.12.2022 17.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností D. Jiránek MULNL-SM/106610/2022/Pla 6.12.2022 17.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Javorka MULNL-SM/106589/2022/Pla 6.12.2022 17.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Stavební řízení novostavba 4 bytových domů - Lysá nad labem, Vichrova ulice MULNL-OVŽP/104996/2022/Mud 30.11.2022 16.12.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Ostatní ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ o posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad Středočeského kraje - Název koncepce: Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030. MULNL-VV/105001/2022/Šť 30.11.2022 16.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program Zastupitelstva města dne 14.12.2022 7.12.2022 15.12.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Návrh rozpočtu na rok 2023 29.11.2022 15.12.2022 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Starosta města Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice tajemník/tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem – vedoucí úřadu. 27/2022 29.11.2022 15.12.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu parc.č. 283/24, k.ú. Stará Lysá MULNL-OD/103214/2022/Juh/250 28.11.2022 14.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Rekonstrukce ulice Za zámkem MULNL-OD/104004/2022/Uht 28.11.2022 14.12.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ulice Armádní v obci Milovice, parc. č. 1397/3, 1397/53, 1397/84, 1397/86, 1397/116, 1397/170, k.ú. Benátecká Vrutice MULNL-OD/97618/2022/Juh/246 28.11.2022 14.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Hromadník MULNL-SM/105690/2022/Pla 2.12.2022 13.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Horvátová MULNL-SM/105662/2022/Pla 2.12.2022 13.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy. MULNL-VV/103364/2022/Šť 23.11.2022 13.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9. MULNL-VV/88685/2022/Šť 7.10.2022 13.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Horák 29.11.2022 12.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti R. Hasoň MULNL-SM/104916/2022/Pla 29.11.2022 12.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti R. Hanuš MULNL-SM/104902/2022/Pla 29.11.2022 12.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu III/2724, parc. č. 1877/1, Přerov nad Labem MULNL-OD/92894/2022/Uht/230 25.11.2022 11.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízení souvisejících (dopravní přestupky). VŘ 26/2022 24.11.2022 10.12.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem VEŘEJNÉHO TÁBOŘIŠTĚ MULNL-VV/103864/2022/Šť 24.11.2022 10.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Masarykova (od ul. Husovo nám. po ul. Tyršova), Lysá nad Labem MULNL/103536/2022/Juh/245 23.11.2022 9.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu pozemní komunikace ul. Letecká, Dukelská, Suchardova a Smetanova, Milovice MULNL-OD/86432/2022/Uht/229 23.11.2022 9.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala Lysá nad Labem MULNL-OVŽP/103145/2022/Dul 22.11.2022 8.12.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy na úseku vodoprávního úřadu. VŘ 25/2022 21.11.2022 7.12.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027 Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027“. MULNL-VV/102007/2022/Šť 21.11.2022 7.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Hajný MULNL-SM/103903/2022/Pla 24.11.2022 6.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti M. Dzurko MULNL-SM/103893/2022/Pla 24.11.2022 6.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Dytrychová MULNL-SM/103880/2022/Pla 24.11.2022 6.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností E. Dvořák MULNL-SM/103842/2022/Pla 24.11.2022 6.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti M . Čížek MULNL-SM/103835/2022/Pla 24.11.2022 6.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností F. Dušek MULNL-SM/102496/2022/Pla 21.11.2022 2.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Druba MULNL-SM/102469/2022/Pla 21.11.2022 2.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti R. Veselá MULNL-SM/102423/2022/Pla 21.11.2022 2.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/2724, III/24510, II/611 a MK bezejména u čerpací stanice MULNL-OD/99395/2022/Juh/244 16.11.2022 2.12.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Parkovací stání v ul. Uzavřená MULNL-OD/100860/2022/Uht 16.11.2022 2.12.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní Zpráva o uplatňování územního plánu Semice Zpráva o uplatňování územního plánu Semice 1.11.2022 2.12.2022 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška J. Stránský MULNL-SM/101354/2022/Pla 15.11.2022 1.12.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Dodávka kancelářského materiálu v roce 2023 Město Lysá nad Labem vyhlašuje „Veřejnou zakázku“ na dodávku kancelářského materiálu pro rok 2023. 1230/2022 10.11.2022 1.12.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní VÝZVA k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2023 Výzva k podávání žádostí do Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – I. kolo – akce pořádané v 1. pololetí roku 2023 a do Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 24.10.2022 1.12.2022 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Ostatní Stavební úprava a přístavba skleníků Ostrá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - Potvrzení závazného stanoviska a Doplnění odvolacího řízení. MULNL-VV/100741/2022/Šť 14.11.2022 30.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/331, Ostrá MULNL-OD/93606/2022/Juh/243 14.11.2022 30.11.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volných pracovních pozic. MULNL-VV/99921/2022/Šť 10.11.2022 29.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/99487/2022/Šť 9.11.2022 29.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva- Program regenerace, z rozpočtu města 27.11.2019 27.11.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Program regenerace 2019 27.11.2019 27.11.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení přechodné úpravy provozu II/611 v obci Starý Vestec, II/272 v obci Lysá nad Labem MULNL-OD/95776/2022/Juh/240 9.11.2022 25.11.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozšíření optické přístupové sítě Stará Lysá MULNL-OVŽP/99104/2022/Lem 9.11.2022 24.11.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Ostravská a MK, Milovice MULNL-OD/95724/2022/Juh/239 7.11.2022 23.11.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/27224, Bříství MULNL-OD/95441/2022/Juh/238 7.11.2022 23.11.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Z. Altrichterová MULNL-SM/102406/2022/Pla 21.11.2022 23.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Čížová MULNL-SM/99525/2022/Pla 9.11.2022 22.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností T. Česenek MULNL-SM/99503/2022/Pla 9.11.2022 22.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností V. Červeňáková MULNL-SM/99489/2022/Pla 9.11.2022 22.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/97950/2022/Šť 4.11.2022 22.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Čandová MULNL-SM/99326/2022/Pla 9.11.2022 22.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na místo vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem - výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města. 24/2022 3.11.2022 22.11.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy na úseku podatelny, zástupu ohlašovny a dále pro výkon agendy organizačně-technického zabezpečení voleb a referend. 23/2022 1.11.2022 22.11.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Cáska MULNL-SM/99129/2022/Pla 8.11.2022 21.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Cankář MULNL-SM/99123/2022/Pla 8.11.2022 21.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. MULNL-VV/96678/2022/Šť 1.11.2022 19.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volných pracovních pozic MULNL-VV/95714/2022/Šť 31.10.2022 19.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/272, Jedličkova ulice, Pivovarská ulice, Legionářská ulice, Lysá nad Labem MULNL-OD/96725/2022/Juh/237-2 2.11.2022 18.11.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části obecního pozemku parc.č. 2876/1 o výměře 1m2 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/95117/2022/Jav 1.11.2022 18.11.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem obecních pozemků parc.č. 2965 a 3470 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/95112/2022/Jav 1.11.2022 18.11.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ U Lišek 1.11.2022 17.11.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - PSSZ Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí. MULNL-VV/95760/2022/Šť 31.10.2022 16.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška J. Jouza MULNL-SM/95551/2022/Pla 31.10.2022 16.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů MULNL-VV/90640/2022/Fre 12.10.2022 16.11.2022 Eva Freibergová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Lattová MULNL-SM/97294/2022/Pla 2.11.2022 15.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. MULNL-VV/95452/2022/Šť 27.10.2022 15.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení svolání valné hromady Honebního společenstva Raštice 20.10.2022 13.11.2022 Diana Samkova
Zobrazit přílohu Mimořádné Upozornění Mysliveckého spolku Lysá nad Labem - Černava na lov kachen 12.9.2022 13.11.2022 Diana Samkova
Zobrazit přílohu Ostatní Krajský úřad Středočeského kraje - Informace o oznámení koncepce "Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030", č. j. 131698/2022/KUSK. MULNL-VV/95448/2022/Šť 27.10.2022 12.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice: úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/95031/2022/Šť 26.10.2022 12.11.2022 Eva Freibergová
Zobrazit přílohu Ostatní Záměr na pronájem nemovitého majetku vodohospodářské infrastruktury města Lysá nad Labem MULNL-SM/94878/2022/Voj 27.10.2022 11.11.2022 Zsolt Vojtko
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Průmyslová, Lysá nad Labem MULNL-OD/81537/2022/Uht/203 25.10.2022 10.11.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 MULNL-VV/88720/2022/Šť 7.10.2022 10.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice: úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/95030/2022/Šť 26.10.2022 8.11.2022 Eva Freibergová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice: úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/95030/2022/Šť 26.10.2022 8.11.2022 Eva Freibergová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Kopřivová MULNL-SM/94787/2022/Pla 25.10.2022 5.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti M. Kopřiva MULNL-SM/94106/2022/Pla 24.10.2022 4.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Sojovická, Lysá nad Labem MULNL-OD/90664/2022/Uht/232 19.10.2022 4.11.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Přechod pro chodce, Přerov MULNL-OD/92894/2022/Uht/230 19.10.2022 4.11.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka na ustavující Zastupitelstvo města 02.11.2022 26.10.2022 3.11.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí obecních pozemků parc. č. 494/39 a 495/51 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/91283/2022/Jav 18.10.2022 3.11.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 2569/5 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/91281/2022/Jav 18.10.2022 3.11.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Zjednodušené podlimitní řízení - Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem II Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 2.11.2022 do 10:00 h 21.10.2022 3.11.2022 Petra Loudová
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Zjednodušené podlimitní řízení - Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem II Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 2.11.2022 do 10:00 h MULNL-IT/86653/2022/Lou 3.10.2022 3.11.2022 Petra Loudová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu parc.č. 1708, Milovice - Boží Dar MULNL-OD/91817/2022/Uht/228 17.10.2022 2.11.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti P. Hanáková MULNL-SM/93363/2022/Pla 20.10.2022 1.11.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala Lysá nad Labem MULNL-OVŽP/91170/2022/Dul 17.10.2022 1.11.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Čelákovice Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. MULNL-VV/87749/2022/Šť 4.10.2022 1.11.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bříství 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Jiřice 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Ostrá 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městysu Kounice 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Přerov nad Labem 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Semice 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Stará Lysá 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Starý Vestec 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Stratov 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Vykáň 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Města Lysá nad Labem 24.9.2022 31.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Poříčany Iv. etapa MULNL-OD/91117/2022/Uht/225 13.10.2022 29.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/272 parc.č. 3584/4, Lysá nad Labem MULNL-OD/90715/2022/Uht/224 13.10.2022 29.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o zahájení společného řízení Parkovací stání v ulici Uzavřená, Lysá nad Labem MULNL-OD/90569/2022/Uht 12.10.2022 28.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Pod Lesem, Milovice MULNL-OD/88822/2022/Uht/219 10.10.2022 26.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/332, Lysá nad Labem MULNL-OD/89277/2022/Uht/220 10.10.2022 26.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Okružní křižovatka, Starý Vestec MULNL-OD/88654/2022/Uht/218 10.10.2022 26.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Z. Čáslavský MULNL-SM/90709/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Baláž MULNL-SM/90618/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Berger MULNL-SM/90637/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností T. Bari MULNL-SM/90593/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Bartůněk MULNL-SM/90546/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností B. Barochová MULNL-SM/90558/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností P. Kavka MULNL-SM/90506/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Beneš MULNL-SM/90500/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Beránek MULNL-SM/90493/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti A. Blüml MULNL-SM/90411/2022/Pla 12.10.2022 25.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem. 22/2022 30.9.2022 25.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti M. Fialová MULNL-SM/90329/2022/Pla 11.10.2022 24.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Z. Daniš MULNL-SM/90232/2022/Pla 11.10.2022 24.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností A. Danišová MULNL-SM/90053/2022/Pla 11.10.2022 24.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Protokol o kontrole z MV ČR - Oznámení o provedení nápravy 7.10.2022 24.10.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - PSSZ Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí. MULNL-VV/88688/2022/Šť 7.10.2022 23.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu 4. etapa kamery, Milovice MULNL-OD/88543/2022/Uht/216 6.10.2022 22.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Jedličkova, Lysá nad Labem MULNL-OD/88664/2022/Uht/217 6.10.2022 22.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Veleslavínova, Škrétova, Lysá nad Labem MULNL-OD/88187/2022/Uht/215 6.10.2022 22.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařazen/a do organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy MULNL-VV/87690/2022/Šť 4.10.2022 22.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice vedoucí úředník/úřednice Odboru školství. MULNL-VV/87096/2022/Šť 4.10.2022 22.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti E. Fialová MULNL-SM/89422/2022/Pla 10.10.2022 21.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností M. Bajer MULNL-SM/89379/2022/Pla 10.10.2022 21.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností L. Brodský MULNL-SM/89374/2022/Pla 10.10.2022 21.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností J. Brodský MULNL-SM/89353/2022/Pla 10.10.2022 21.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností Z. Boubelík MULNL-SM/89294/2022/Pla 10.10.2022 21.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemností R. Jiřík MULNL-SM/89236/2022/Pla 10.10.2022 21.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Husovo náměstí, Lysá nad Labem MULNL-OD/87900/2022/Uht/213 5.10.2022 21.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MK Fuksova, Lysá nad Labem MULNL-OD/88018/2022/Uht/212 5.10.2022 21.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Mírová, 5. května, Milovice MULNL-OD/76440/2022/Uht/190 5.10.2022 21.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Poříčany 3. etapa MULNL-OD/86717/2022/Uht/211 5.10.2022 21.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správy a rozvoje města. MULNL-VV/87791/2022/Šť 5.10.2022 21.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Bodyová V. MULNL-SM/87700/2022/Pla 4.10.2022 20.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška František Horvát MULNL-SM/87589/2022/Pla 4.10.2022 20.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Jozef Horvát MULNL-SM/87563/2022/Pla 4.10.2022 20.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Rohová, Milovice MULNL-OD/76254/2022/Uht/189 4.10.2022 20.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení prodloužení společného povolení Propojení silnic II/272 a III/2725 MULNL-OD/86706/2022/Uht 3.10.2022 19.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Středočeského kraje stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého MULNL-VV/86429/2022/Šť 3.10.2022 19.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu bezejmenná parc.č. 1251/4, Milovice MULNL-OD/75869/2022/Uht/188 3.10.2022 19.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu bezejmenná 1298/1, Milovice MULNL-OD/75845/2022/Uht/185 3.10.2022 19.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti J. Adamec MULNL-SM/88791/2022/Pla 7.10.2022 18.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti R. Veselá MULNL-SM/88789/2022/Pla 7.10.2022 18.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti L. Balog MULNL-SM/88774/2022/Pla 7.10.2022 18.10.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka společné státní správy a samosprávy zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MULNL-VV/85515/2022/Šť 29.9.2022 18.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 - VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA MULNL-VV/72398/2022/Šť 23.8.2022 18.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení zahájení společného řízení Rekonstrukce komunikace Na Břehách, Semice MULNL-OD/85238/2022/Uht 29.9.2022 15.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 27. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního řádu. MULNL-VV/85069/2022/Šť 29.9.2022 14.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor 27.9.2022 14.10.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - Náměstí B. Hrozného čp.13/20 27.9.2022 13.10.2022 Jitka Petrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 26. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady MULNL-VV/84350/2022/Šť 26.9.2022 13.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Statuty k dotacím Statut Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 13.7.2022 13.10.2022 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Boží Dar, Milovice MULNL-OD/83655/2022/Uht/209 22.9.2022 8.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/3321, Milovice MULNL-OD/83568/2022/Uht/208 22.9.2022 8.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej pěti obecních pozemků v ulici Hrabanov - opakovaná elektronická aukce MULNL-SM/77852/2022/Jav 8.9.2022 8.10.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Tylova, Lysá nad Labem MULNL-OD/83099/2022/Uht/207 22.9.2022 7.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Průmyslová, Lysá nad labem MULNL-OD/81537/2022/Uht/202 20.9.2022 6.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/3322, III/3321, III/27212 Milovice, Jiřice MULNL-OD/81914/2022/Uht/202 20.9.2022 6.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Sokolská, Lysá nad Labem MULNL-OD/81885/2022/Uht/200 19.9.2022 5.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Za Koncem, Lysá nad Labem MULNL-OD/81529/2022/Uht/198 19.9.2022 5.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Sportovní, Milovice MULNL-OD/81004/2022/Uht/197 19.9.2022 5.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje části ppč 2652/2, k.ú. Lysá n/L MULNL-SM/80979/2022/Jav 19.9.2022 5.10.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení různých pracovních pozic. MULNL-VV/80689/2022/Šť 14.9.2022 4.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon MULNL-VV/74057/2022/Šť 26.8.2022 3.10.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Obchodní, Lysá nad Labem MULNL-OD/68671/2022/Uht/174 16.9.2022 2.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ Lysá nad Labem 12.9.2022 2.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 30.8.2022 2.10.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/2724 Přerov nad Labem MULNL-OD/80477/2022/Uht/196 15.9.2022 1.10.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala Lysá nad Labem MULNL-OVŽP/80806/2022/Dul 14.9.2022 30.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem. 21/2022 14.9.2022 30.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala Lysá nad Labem MULNL-OVŽP/80574/2022/Dul 14.9.2022 30.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí MULNL-OVŽP/80470/2022/Dul 14.9.2022 30.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška 13.9.2022 30.9.2022 Lubor Kašpar
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Suchardova, Milovice MULNL-OD/78924/2022/Uht/195 12.9.2022 28.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu mostek Přerov MULNL-OD/78392/2022/Uht/194 12.9.2022 28.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka společné státní správy a samosprávy zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. MULNL-VV/78073/2022/Šť 7.9.2022 27.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Zásilka pro pana Robina Bröckla nar. 1983 a Bc. Barboru Bröcklovou nar. 1981 9.9.2022 26.9.2022 Vendula Štěpánková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Zásilka pro paní Simonu Skuhrovcovou nar. 1965 9.9.2022 26.9.2022 Vendula Štěpánková
Zobrazit přílohu Ostatní Sdělení - Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa A Sdělení - Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Hrabanov, etapa A 25.8.2022 26.9.2022 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Spojovací, Milovice MULNL-OD/78450/2022/Uht/193 9.9.2022 25.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - Město Milovice Strážník městské policie Milovice MULNL-VV/74983/2022/Šť 30.8.2022 24.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Pro občany Bříství MULNL-VV/64530/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Pro Vykáň MULNL-VV/65193/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana MULNL-VV/63765/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Za obec krásnější MULNL-VV/63925/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Stará Lysá pro všechny MULNL-VV/63857/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů 2 MULNL-VV/64543/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů 1 MULNL-VV/64672/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Nezávislí kandidáti „Čihadla chtějí také“ MULNL-VV/63863/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MULNL-VV/63913/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Naše Semice MULNL-VV/64521/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Za podporu rozvoje obce Ostrá MULNL-VV/63758/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ MULNL-VV/63898/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Trikolora s podporou Svobody a přímé demokracie (SPD) MULNL-VV/65895/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Společně pro Lysou MULNL-VV/65924/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany TOP 09 a nezávislí MULNL-VV/65859/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana MULNL-VV/65919/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Lysá nás spojuje MULNL-VV/65930/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany ANO 2011 MULNL-VV/65891/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany „SPOKOJENOST V OBCI“ MULNL-VV/65260/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany „BUDOUCNOST OBCE“ MULNL-VV/65285/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů MULNL-VV/65246/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Registrace kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů obce Bříství MULNL-VV/64542/2022/Pro 5.8.2022 24.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Michaela Hachová MULNL-SM/79304/2022/Pla 12.9.2022 23.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MK Vojanova, Lysá nad Labem MULNL-OD/77836/2022/Uht/192 7.9.2022 23.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Šmeralova, Veleslavínova, Třebízského, Lysá MULNL-OD/77482/2022/Uht/191 6.9.2022 22.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Pražská správa sociálního zabezpečení - VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE MULNL-VV/77771/2022/Šť 6.9.2022 22.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Krajský úřad Středočeského kraje - Informace o průběhu odvolacího řízení MULNL-VV/77761/2022/Šť 6.9.2022 22.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Tylova Lysá nad Labem MULNL-OD/83099/2022/Uht/207 21.9.2022 22.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Mírová, 5. května, Milovice MULNL-OD/76440/2022/Uht/190 5.9.2022 21.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Ladislav Balog MULNL-SM/78805/2022/Pla 9.9.2022 20.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Emília Fialová MULNL-SM/78794/2022/Pla 9.9.2022 20.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Michaela Fialová MULNL-SM/78785/2022/Pla 9.9.2022 20.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti Arnošt Blüml MULNL-SM/78774/2022/Pla 9.9.2022 20.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Stavební řízení Semice - sběrný dvůr MULNL-OVŽP/74736/2022/Dul 31.8.2022 19.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno 612/48 MULNL-SM/73897/2022/Jav 1.9.2022 19.9.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno 612/47 MULNL-SM/73895/2022/Jav 1.9.2022 19.9.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno 612/46 MULNL-SM/73893/2022/Jav 1.9.2022 19.9.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej části pozemku 612/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno 612/45 MULNL-SM/73890/2022/Jav 1.9.2022 19.9.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Rohová, Milovice MULNL-OD/76254/2022/189 2.9.2022 18.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Mírová, Milovice MULNL-OD/75849/2022/Uht/186 1.9.2022 17.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu bezejmenná 1251/4, Milovice MULNL-OD/75869/2022/Uht/188 1.9.2022 17.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu bezejmenná, Armádní, Milovice MULNL-OD/75845/2022/Uht/185 31.8.2022 16.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Veleslavínova, Mánesova, Lysá nad Labem MULNL-OD/75831/2022/Uht/184 31.8.2022 16.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu povinného školení VV/73086/2022/Pro 25.8.2022 16.9.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení podle §75 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 31.8.2022 15.9.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor na adrese Na Františku 253, Lysá n/L. MULNL-SM/75627/2022/Ros 31.8.2022 15.9.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Tylova, Lysá nad Labem MULNL-OD/74730/2022/Uht/183 30.8.2022 15.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - Město Milovice Město Milovice vyhlašuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice „Asistent/ka kanceláře úřadu“ MULNL-VV/74738/2022/Šť 29.8.2022 14.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Stržiště, Lysá nad Labem MULNL-OD/73715/2022/Uht/182 29.8.2022 14.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 21/2022 14.9.2022 14.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Bariová MULNL-SM/76491/2022/Pla 2.9.2022 13.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - Štefan Barák MULNL-SM/75927/2022/Pla 31.8.2022 13.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství zařazen/a do oddělení dopravy a silničního hospodářství MULNL-VV/74059/2022/Šť 29.8.2022 13.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy. VŘ 20/2022 24.8.2022 13.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města. VŘ 19/2022 24.8.2022 13.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Přístavba ke stávajícím dílnám MULNL-OVŽP/73269/2022/Fia 24.8.2022 12.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - Gendiár Z. MULNL-SM/74793/2022/Pla 29.8.2022 9.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Komenského, Lysá nad Labem - prodloužení MULNL-OD/54141/2022/Uht/145-1 24.8.2022 9.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbraslav MULNL-VV/73417/2022/Šť 24.8.2022 9.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na den 8. září 2022 zkoušky znalosti hub. MULNL-VV/66912/2022/Šť 5.8.2022 9.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program ZM 07.09.2022 31.8.2022 8.9.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky U S N E S E N Í - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Škorpil, Exekutorský úřad České Budějovice vydává dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu MULNL-VV/72802/2022/Šť 23.8.2022 8.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/330, Poříčany IIa. etapa MULNL-OD/66342/2022/Uht/180 22.8.2022 7.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Riegrova, Lysá nad Labem MULNL-OD/69827/2022/Uht/181 22.8.2022 7.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Volná pracovní pozice - Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/71533/2022/Šť 19.8.2022 7.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MULNL-VV/71533/2022/Šť 19.8.2022 7.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy. MULNL-VV/70919/2022/Šť 18.8.2022 6.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice, referent/ka společné státní správy a samosprávy zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. MULNL-VV/70919/2022/Šť 18.8.2022 6.9.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Šmeralova, Veleslavínova, Třebízského, Lysá nad Labem MULNL-OD/77482/2022/Uht/191 6.9.2022 6.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem obecního pozemku parc. č. 1485 v k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/70845/2022/Jav 18.8.2022 5.9.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala MULNL-OVŽP/70781/2022/Dul 17.8.2022 4.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala Lysá nad Labem MULNL-OVŽP/69995/2022/Dul 17.8.2022 4.9.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - A. Kryszkiewicz MULNL-SM/73025/2022/Pla 23.8.2022 3.9.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Armádní, Milovice MULNL-OD/64432/2022/179 17.8.2022 2.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 492/14 Pronájem pozemku pro umístění plakátovací plochy MULNL-SM/70841/2022/Voj 18.8.2022 2.9.2022 Zsolt Vojtko
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Na Homolce, Lysá nad labem MULNL-OD/63450/2022/Uht/178 17.8.2022 2.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Školská, Nádražní, 5. května MULNL-OD/62978/2022/Uht/177 17.8.2022 2.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby POZVÁNKA NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ VV/73068/2022/Pro 24.8.2022 1.9.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu V Polích, Fibichova, Lysá nad Labem MULNL-OD/62976/2022/Uht/176 16.8.2022 1.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/332, III/272 a MK bezejmenná MULNL-OD/62174/2022/Uht/175 16.8.2022 1.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Zvláštní užívání komunikace II/272 ČSA, LYSÁ NAD LABEM 1.9.2022 1.9.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Sídliště, Lysá nad Labem MULNL-OD/58232/2022/Uht/151 15.8.2022 31.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu komunikace a parkoviště MŠ Dráček MULNL-OD/52836/2022/Uht/143 15.8.2022 31.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Možnost převzetí písemnosti 15.8.2022 31.8.2022 Lubor Kašpar
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Obchodní, Lysá nad Labem MULNL-OD/68671/2022/Uht/174 15.8.2022 31.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Pražská správa sociálního zabezpečení - VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE MULNL-VV/65163/2022/Šť 1.8.2022 31.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nábor na pozici strážníka 17.5.2022 31.8.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Veleslavínova, Mánesova, Lysá nad Labem MULNL-OD/75831/2022/Uht/184 31.8.2022 31.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027 MULNL-VV/68693/2022/Šť 11.8.2022 27.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Váchová Klaudie MULNL-SM/68166/2022/Pla 9.8.2022 25.8.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu, Litol MULNL-OD/68180/2022/Juh/169 9.8.2022 25.8.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady MULNL-VV/67516/2022/Šť 9.8.2022 25.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Volby Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 5.8.2022 25.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 4.8.2022 25.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Sportovní hala Lysá nad Labem - změna MULNL-OVŽP/62082/2022/Dul 22.7.2022 22.8.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - Město Milovice Město Milovice vyhlašuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice „Referent/ka stavebního úřadu“ MULNL-VV/65925/2022/Šť 2.8.2022 20.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na referenta odboru městského investora pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města. 17/2022 26.7.2022 18.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na pozici referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí. 16/2022 26.7.2022 18.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej obecních pozemků ulice Hrabanov MULNL-SM/59436/2022/Jav 18.7.2022 18.8.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Veřejná zakázka malého rozsahu "Chodník v ulici Za koncem MULNL-SM/59072/2022/Fo 15.7.2022 17.8.2022 Lenka Formánková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na pozici referent/ka pro výkon správních činností při provádění zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, vedení správního řízení o námitkách proti záznamu bodů, výkon správních činností agendy registru řidičů a řidičských oprávnění a správních řízeních souvisejících VŘ 18/2022 28.7.2022 16.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/63923/2022/Šť 27.7.2022 16.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MULNL-VV/61015/2022/Šť 19.7.2022 16.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Přechodná úprava provozu MULNL-OD/63392/2022/163 27.7.2022 12.8.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MULNL-OD/62140/2022/Juh/160 26.7.2022 11.8.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MULNL-OD/62136/2022/Juh/159 26.7.2022 11.8.2022 Šárka Juhászová
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 7.1.2022 10.8.2022 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti - L. Hachová MULNL-SM/64332/2022/Pla 28.7.2022 9.8.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka Odboru správy a rozvoje města – správa pozemků, Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/62099/2022/Šť 22.7.2022 9.8.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytového prostoru na adrese Masarykova čp. 1729, Lysá n/L. MULNL-SM/60901/2022/Ros 20.7.2022 8.8.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Zvláštní užívání komunikace II/272 ul. Jedličkova, Lysá nad Labem MULNL-OD/61951/2022/Uht 22.7.2022 7.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 10.6.2022 7.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Volby Seznam registračních úřadů pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 VOLBY 2022 6.6.2022 7.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Stratov, chodníky III. etapa MULNL-OD/61374/2022/Uht/157 21.7.2022 6.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026 MULNL-VV/50789/2022/Pro 24.6.2022 6.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení Chodník podél ulice Topolová, Milovice MULNL-OD/61314/2022/Uht 20.7.2022 5.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Štefan Barák MULNL-SM/61312/2022/Pla 20.7.2022 5.8.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Průběžná, Sídliště, Uzavřená, Osada Řehačka MULNL-OD/61212/2022/Uht/156 20.7.2022 5.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Zdeněk Čáslavský MULNL-SM/61302/2022/Pla 20.7.2022 5.8.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Petra Hanáková MULNL-SM/61282/2022/Pla 20.7.2022 5.8.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Adam Ladislav MULNL-SM/61155/2022/Pla 20.7.2022 5.8.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej pozemku parc.č. 3038/19 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/60432/2022/Jav 20.7.2022 5.8.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. 5. května, Milovice MULNL-OD/48398/2022/Uht/138 18.7.2022 3.8.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Volby Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Pro občany Bříství MULNL-VV/64530/2022/Pro 5.8.2022 3.8.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Na Homolce, Lysá nad Labem MULNL-OD/58740/2022/Uht/153 14.7.2022 30.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Přemyslova, Lysá nad Labem MULNL-OD/58596/2022/Uht/152 14.7.2022 30.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku matriky - VŠ Městského úřadu Poděbrady MULNL-VV/58802/2022/Šť 14.7.2022 30.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Doručení a oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Stará Lysá Doručení a oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Stará Lysá 29.6.2022 30.7.2022 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru kancelář úřadu - personální a mzdová agenda, Městského úřadu Poděbrady. MULNL-VV/58803/2022/Šť 14.7.2022 29.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Sídliště, Lysá nad Labem MULNL-OD/58232/2022/Uht/151 13.7.2022 29.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Zahradní, Milovice MULNL-OD/44712/2022/Uht/136 12.7.2022 28.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Mírová, Milovice MULNL-OD/39657/2022/Uht/131 12.7.2022 28.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu festival LET IT ROLL Milovice MULNL-OD/57348/2022/Uht/149 12.7.2022 27.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Mírová, Milovice MULNL-OD/57901/2022/Uht/150 11.7.2022 27.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Okrsek, Lysá nad Labem MULNL-OD/55840/2022/Uht/148 11.7.2022 27.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku matriky. MULNL-VV/57108/2022/Šť 8.7.2022 26.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízení souvisejících (dopravní přestupky). 15/2022 27.6.2022 26.7.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor na adrese Husovo nám. 24/2, Lysá n. L. 8.7.2022 25.7.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na pozici referenta/tky odboru dopravy, pro výkon správních činností při provádění zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, vedení správního řízení o námitkách proti záznamu bodů, výkon správních činností agendy registru řidičů a řidičských oprávnění a správních řízeních souvisejících. 14/2022 22.6.2022 21.7.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej připlocené části pozemku parc. č. 3472/5 k.ú. Lysá nad Labem SM/54467/2022/Jav 4.7.2022 20.7.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej obecních pozemků parc.č. 511/59; 511/56; 511/54 v k.ú. Lysá nad Labem SM/54472/2022/Jav 4.7.2022 20.7.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu části obecního pozemku 601/1, k.ú. Lysá nad Labem SM/54476/2022/Jav 4.7.2022 20.7.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na darování dílu "a" z pozemku st.37/1 k.ú. Lysá nad Labem SM/54488/2022/Jav 4.7.2022 20.7.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice, referent/ka společné státní správy a samosprávy zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení MULNL-VV/54303/2022/Šť 28.6.2022 16.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí MULNL-VV/54303/2022/Šť 28.6.2022 16.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Kormorán velký Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška a návrh opatření obecné povahy MULNL-VV/54633/2022/Šť 29.6.2022 15.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Komenského p.č. 2652/2, Lysá nad Labem MULNL-OD/54141/2022/Uht 29.6.2022 15.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MK bezejména, Stará Lysá MULNL-OD/54353/2022/Uht 29.6.2022 15.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků (proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití atd.), pro územní samosprávný celek Poděbrady. MULNL-VV/54731/2022/Šť 30.6.2022 14.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - "Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem" MULNL-VV/54298/2022/Šť 28.6.2022 14.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem. 13/2022 21.6.2022 14.7.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu parkoviště MŠ Dráček MULNL-OD/52836/2022/143 27.6.2022 13.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MULNL-VV/52768/2022/Šť 23.6.2022 12.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav příjme referenta/referentku správy městské zeleně zařazeného do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku. MULNL-VV/52380/2022/Šť 22.6.2022 12.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu festival LET IT ROLL Milovice MULNL-OD/57348/2022/Uht/149 11.7.2022 12.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu LET IT ROLL, Milovice MULNL-OD/57348/2022/Uht/149 11.7.2022 11.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní Protokol o kontrole z Ministerstva vnitra České republiky 23.6.2022 10.7.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Dodávka NG Firewall Účelem veřejné zakázky je zabezpečení informační infrastruktury zadavatele prostřednictvím dodávky nových bezpečnostních prvků Next Generation Firewall. MULNL-IT/53479/2022/Lou 27.6.2022 9.7.2022 Petra Loudová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu komunikace III/24511, Vykáň MULNL-OD/52062/2022/Uht/142 22.6.2022 8.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Višňová, Milovice MULNL-OD/38379/2022/Uht/118 20.6.2022 6.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - "II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba" MULNL-VV/49447/2022/Šť 15.6.2022 1.7.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Lysá nad Labem, ul. Stržiště MULNL-OD/49212/2022/Uht/139 15.6.2022 1.7.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo životního prostředí - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027 MULNL-VV/49109/2022/Šť 14.6.2022 30.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Milovice, ul. 5. května MULNL-OD/48398/2022/138 14.6.2022 30.6.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Veřejná zakázka - Údržba, opravy a provoz VO v Lysé nad Labem MULNL-SM/47644/2022/Pi 10.6.2022 30.6.2022 Pilař Tomáš
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Dodávka multifunkční varné pánve do školní jídelny 8.6.2022 29.6.2022 Romana Nováková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do úseku stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MULNL-VV/47120/2022/Šť 8.6.2022 28.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení informace o návrhu VPS - pořístavba ke stávajícím dílnám 10.6.2022 25.6.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 9.6.2022 25.6.2022 Lubor Kašpar
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Dělnická, Milovice MULNL-OD/46616/2022/Uht/137 8.6.2022 24.6.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný(á) referent(ka) odboru finančního – rozpočtář(ka) MULNL-VV/46597/2022/Šť 8.6.2022 24.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program ZM 22.06.2022 15.6.2022 23.6.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Návrh závěrečného účtu města za rok 2021 2.6.2022 23.6.2022 Markéta Vinklerová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Gendiár Z. MULNL-SM/45344/2022/Pla 6.6.2022 22.6.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Parkoviště za objektem radnice v obci Milovice MULNL-OD/34406/2022/Uh/100 6.6.2022 22.6.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení stanovení místní úpravy provozu Ul. Zahradní, Milovice MULNL-OD/44711/2022/136 6.6.2022 22.6.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení - referent/ka OD - přestupky. 12/2022 6.6.2022 22.6.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 3 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí MULNL-VV/44769/2022 2.6.2022 22.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí obecních pozemků dle Usnesení RM č.287 MULNL-SM/22/44245/Jav 6.6.2022 22.6.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení - Dražební vyhláška, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5 MULNL-VV/38027/2022/Šť 16.5.2022 22.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav příjme investičního referenta/referentku Odboru investic a správy majetku MULNL-VV/41752/2022/Šť 25.5.2022 21.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/41467/2022/Šť 24.5.2022 21.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 23.5.2022 20.6.2022 Jan Čech
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Návrh závěrečného účtu 2021 23.5.2022 20.6.2022 Jan Čech
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV, snižování hladiny podzemní vody, Lysá nad Labem Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV, snižování hladiny podzemní vody, Lysá nad Labem 3.6.2022 19.6.2022 Vendula Štěpánková
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Latta J. MULNL-SM/45025/2022/Pla 3.6.2022 19.6.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Latta L. MULNL-SM/45019/2022/Pla 3.6.2022 19.6.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Stavební řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy MULNL-OVŽP/44589/2022/Dul 2.6.2022 18.6.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bezejmenná, Milovice MULNL-OD/44413/2022/Uht/135 1.6.2022 17.6.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu 13-22, Milovice 31.5.2022 17.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu 12-22, Lysá nad Labem 31.5.2022 17.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu 11-22, Lysá nad Labem 31.5.2022 17.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu 10-22, Milovice 31.5.2022 17.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu 9-22, Milovice 31.5.2022 17.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu 8-22, Milovice 31.5.2022 17.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Mírová, Milovice 31.5.2022 16.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Průmyslová, Lysá nad Labem 31.5.2022 16.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru kancelář úřadu - personální a mzdová agenda MULNL-VV/44050/2022/Šť 31.5.2022 16.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje zkoušky znalosti hub. MULNL-VV/40320/2022/Šť 23.5.2022 16.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/2722, MK bezejmenná, Semice 30.5.2022 15.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/3316, III/2725, Stratov 30.5.2022 15.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Uzavřená, Průběžná, Sídliště a ostatní, Lysá nad Labem 30.5.2022 15.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Votvírák 2022 30.5.2022 15.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Kevin Horváth MULNL-OD/43420/2022/Cha 30.5.2022 15.6.2022 Eva Chalupová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení zahájení společného řízení Chodník podél ulice Topolová, Milovice MULNL-OD/43416/2022/Uht 30.5.2022 15.6.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/3316, MK - Stratov 30.5.2022 15.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Byšičky 30.5.2022 15.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem, referent odboru dopravy - dopravní přestupky 11/2022 24.5.2022 14.6.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem, vedoucí odboru dopravy. 10/2022 23.5.2022 14.6.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem - referent/ka odboru městského investora. 9/2022 23.5.2022 14.6.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 3 územního plánu Přerov nad Labem a Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Přerov nad Labem Oznámení veřejného projednání změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem 4.5.2022 13.6.2022 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. ČSA, Lysá nad Labem 27.5.2022 12.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Krajský úřad Středočeského kraje - OC Kaufland Lysá nad Labem ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MULNL-VV/42407/2022/Šť 26.5.2022 11.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Adam MULNL-SM/42320/2022/Pla 26.5.2022 11.6.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Veřejná zakázka - Údržba, opravy a provoz VO v Lysé nad Labem 10.6.2022 10.6.2022 Pilař Tomáš
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/2725, Lysá nad Labem 24.5.2022 9.6.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Brabenec MULNL-SM/41461/2022/Pla 24.5.2022 9.6.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Oprava povrchu místní komunikace ulice Sídliště v Lysé nad Labem“ MULNL-SM/39126/2022/Fo 17.5.2022 7.6.2022 Lenka Formánková
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Veřejné osvětlení Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 16. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací, týkající se sloupů veřejného osvětlení v pochozí ploše nových chodníků v Lysé nad Labem, ulice Mírová – Dobrovského sady a ulice ČSA, včetně označníku autobusové zastávky směr střed města. Informace byla žadateli v souladu s žádostí poskytnuta dne 30. 5. 2022 nahlédnutím do stavebních povolení č. j. MULNL-OD/18899/2019/Uh a č. j. MULNL-OD/62229/2019/Uh. MULNL-KÚ/38513/2022/Sl 6.6.2022 7.6.2022 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Armádní, Milovice 17.5.2022 2.6.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Višňová, Milovice 17.5.2022 2.6.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejné projednání Krajský úřad Středočeského kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE MULNL-VV/33151/2022/Šť 2.5.2022 2.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Usnesení o opravě zřejmých nesprávností bezejmenná, Milovice 16.5.2022 1.6.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem částí pozemků parc. č. PK 1115/18 a PK 3497/21 k.ú. Lysá nad Labem MULNL-SM/22/37367/Jav 16.5.2022 1.6.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Voda pitná předaná - DVORCE MULNL-VV/29720/2022/Šť 21.4.2022 1.6.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav příjme referenta/referentku správy městské zeleně zařazeného/zařazené do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku MULNL-VV/38307/2022/Šť 16.5.2022 31.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady MULNL-KÚ/34528-1/2022/Sl 30.5.2022 30.5.2022 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MK, Lysá nad Labem - výstavy 12.5.2022 28.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027“. MULNL-VV/37396/2022/Šť 12.5.2022 28.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Street Food Festival, Lysá nad Labem 11.5.2022 27.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí stavební povolení Rekonstrukce ul. Italská, Milovice MULNL-OD/36910/2022/Uht 11.5.2022 27.5.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 MULNL-VV/30334/2022/Šť 25.4.2022 27.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Italská a MK, Lysá nad Labem 10.5.2022 26.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rekonstrukce ul. Italská odvodnění Milovice MULNL-OVŽP/34866/2022/Ště 10.5.2022 26.5.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Husova, Lysá nad Labem 10.5.2022 26.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. bezejmenná, Milovice 10.5.2022 26.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/332, MK - Milovice 10.5.2022 26.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Ostatní Krajský úřad Středočeského kraje - OC Kaufland Lysá nad Labem 1. Zápis z veřejného projednání k záměru „OC Kaufland Lysá nad Labem“ 2. ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MULNL-VV/42407/2022/Šť 26.5.2022 26.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/272 a MK, Benátecká Vrutice, pouť 9.5.2022 25.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Husovo náměstí, Lysá nad Labem 9.5.2022 25.5.2022 Ing. Olga Havlíčková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě SMI/16/479/N/Jav ze dne 24.8.2016 MULNL-SM/22/34853/Jav 9.5.2022 25.5.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka vodního hospodářství Odboru životního prostředí MULNL-VV/35939/2022/Šť 9.5.2022 24.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 3 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. MULNL-VV/35939/2022/Šť 9.5.2022 24.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav příjme investičního referenta/referentku Odboru investic a správy majetku MULNL-VV/35520/2022/Šť 5.5.2022 24.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do úseku stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MULNL-VV/35520/2022/Šť 5.5.2022 24.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MULNL-VV/34534/2022/Šť 3.5.2022 21.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka správy živnostenského podnikání Odboru obecní živnostenský úřad MULNL-VV/34534/2022/Šť 3.5.2022 21.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu parkoviště, sever, za budovou radnice, Milovice 4.5.2022 20.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Italská, Milovice 3.5.2022 19.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu s. č. III/3321, MK, Milovice 3.5.2022 19.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2- Obec Kostomlaty nad Labem Obec Kostomlaty nad Labem vyhlašuje - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „Samostatný referent státní správy a samosprávy“ MULNL-VV/33678/2022/Šť 2.5.2022 17.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Obec Kostomlaty nad Labem Obec Kostomlaty nad Labem vyhlašuje - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „Samostatný referent státní správy a samosprávy“ MULNL-VV/33678/2022/Šť 2.5.2022 17.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Projekt 17.5.2022 17.5.2022 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Projekt MULNL-KÚ/28841/2022/Sl 17.5.2022 17.5.2022 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3451/5 - ulice Poděbradova MULNL-SM/32935/2022/Voj 29.4.2022 16.5.2022 Zsolt Vojtko
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 322/11 - ulice Dobrovského Sady MULNL-SM/32938/2022/Voj 29.4.2022 16.5.2022 Zsolt Vojtko
Zobrazit přílohu Ostatní VÝZVA k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2022 – II.kolo VÝZVA k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města z Programu na podporu kultury a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2022 - II. kolo 11.4.2022 16.5.2022 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Topolová, Armádní 29.4.2022 15.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Ke Hřišti, Milovice 29.4.2022 15.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 28. 4. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru kancelář úřadu - personální a mzdová agenda, Městského úřadu Poděbrady MULNL-VV/32971/2022/Šť 29.4.2022 14.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti výzva k odstranění motorového vozidla MULNL-OD/11334/2022/Uh 27.4.2022 14.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem Krajský úřad Středočeského kraje - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem MULNL-VV/32144/2022/Šť 27.4.2022 13.5.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. U Braňky, Lysá nad Labem 27.4.2022 13.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Jedličkova, Lysá nad Labem 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Čapkova, Lysá nad Labem 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. ČSA, Lysá nad Labem 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu OC Lysá nad Labem 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem id. 1/3 nebytových prostor na Nám. B Hrozného 1737, Lysá n/L. MULNL-SM/28220/2022/Ros 25.4.2022 11.5.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Stará Lysá 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Armádní, Milovice 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Rakouská, Milovice 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu UK k ul. Ostravská, Milovice 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Topolová, Milovice 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu UK k ul. Jiřická, Milovice 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Rakouská, Milovice 25.4.2022 11.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Semice - sběrný dvůr MULNL-OVŽP/30284/2022/Dul 22.4.2022 9.5.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Masarykova, Lysá nad Labem 22.4.2022 8.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Zátopkova, Milovice 21.4.2022 7.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Armádní, Milovice 21.4.2022 7.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stranovení místní úpravy provozu ul. Mírová, Milovice 21.4.2022 7.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/24515, Kounice 19.4.2022 5.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/24511, Kounice 19.4.2022 5.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/272, ul. Mírová, Lysá nad Labem 19.4.2022 5.5.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. 19.4.2022 3.5.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2.5.2022 2.5.2022 Hana Foltýnová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Kováčová Gabriela MULNL-SM/27708/2022/Pla 14.4.2022 30.4.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Pražská správa sociálního zabezpečení - Volné pracovní pozice 28.3.2022 29.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3451/5 - ulice Poděbradova MULNL-SM/32935/2022/Voj 29.4.2022 29.4.2022 Zsolt Vojtko
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Martin Lacko MULNL-OD/28009/2022/Cha 12.4.2022 28.4.2022 Eva Chalupová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/26832/2022/Šť 8.4.2022 27.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 pracovních pozic úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav MULNL-VV/26832/2022/Šť 8.4.2022 27.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní ROZHODNUTÍ - Novostavba bytového domu Školní náměstí Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - „Novostavba bytového domu Školní náměstí - Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy“ MULNL-VV/24721/2022/Šť 6.4.2022 24.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/16/00479/N/Jav ze dne 24.08.2016 MULNL-SM/22/24749/Jav 14.4.2022 23.4.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu běh Semicemi 2022 7.4.2022 23.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/331, Lysá nad Labem - Stará Lysá 7.4.2022 23.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška ExÚ Klatovy - elektronická dražba nemovitých věcí Usnesení o provedení elektronické dražby nemovitých věcí. 120 EX 6435/08-270 21.2.2022 22.4.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Máchova, Lysá nad Labem 5.4.2022 21.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO VYHLÁŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení referent/ka odboru Kancelář úřadu 8/2022 13.4.2022 20.4.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO VYHLÁŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem. VŘ 7/2022 4.4.2022 20.4.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/272, ul. Mírová, Lysá nad Labem 4.4.2022 20.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Lakatoš R. MULNL-SM/24001/2022/Pla 14.4.2022 18.4.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice mzdový/á účetní organizačně začleněn/a do kanceláře vedení úřadu, sekretariátu městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. MULNL-VV/23919/2022/Šť 31.3.2022 16.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program ZM 13.04.2022 6.4.2022 14.4.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Kováčová Gabriela MULNL-SM/27708/2022/Pla 12.4.2022 14.4.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška Lakatoš R. MULNL-SM/24001/2022/Pla 31.3.2022 14.4.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. SMI/16/00479/N/Jav MULNL-SM/22/24749/Jav 7.4.2022 14.4.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení referent/ka odboru Kancelář úřadu 28.3.2022 13.4.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o zahájení stavebního řízení Rekonstrukce ul. Italská MULNL-OD/22858/2022/Uht 28.3.2022 13.4.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/3308, Semice - Velenka 28.3.2022 13.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy II/332, 5. května, Milovice 28.3.2022 13.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením Na Pahorku - přístupová komunikace Milovice MULNL-OD/22675/2022/Uht 28.3.2022 13.4.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Slepá, Milovice 28.3.2022 13.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MULNL-VV/22175/2022/Šť 28.3.2022 12.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Automatizace / robotizace procesů MěÚ Lysá nad Labem IT/20334/2022/Lou 17.3.2022 12.4.2022 Petra Loudová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu park 30. výročí osvobození 24.3.2022 9.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Stará Lysá 23.3.2022 8.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Armádní, Milovice 23.3.2022 8.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - Exekutorský úřad Zlín Exekutorský úřad Zlín, Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitosti MULNL-VV/14959/2022/Šť 28.2.2022 8.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Armádní, Milovice 22.3.2022 7.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Průmyslová, Milovice 22.3.2022 7.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Byšičky, Lysá nad Labem 22.3.2022 7.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška ExÚ Klatovy - elektronická dražba nemovitých věcí Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120 EX 49080/12-173 14.2.2022 7.4.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Homolce, Lysá nad Labem 21.3.2022 6.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Mlynařice, ř. km 5,324 – 15,543 Krajský úřad Středočeského kraje - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny vodního toku Mlynařice, ř. km 5,324 – 15,543, a výzva k podání připomínek. MULNL-VV/20897/2022/Šť 21.3.2022 6.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu tularémie zajíců v katastru obce Velenka. MULNL-VV/20460/2022/Šť 21.3.2022 6.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Okružní, Lysá nad Labem 21.3.2022 6.4.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Jaromírovy sady II. MULNL-KÚ/19103-1/2022/Sl 6.4.2022 6.4.2022 Hana Slabá
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem. 17.3.2022 5.4.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče. MULNL-VV/19883/2022/Šť 16.3.2022 5.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení VÝZVA K ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA MULNL-SM/15352/2022/Fo/16 23.3.2022 4.4.2022 Lenka Formánková
Zobrazit přílohu Ostatní Krajský úřad Středočeského kraje - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - "II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba" MULNL-VV/20293/2022/Šť 17.3.2022 4.4.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření pachtu k obecním pozemkům Hrabanovská Černava MULNL-SM/22/20264/Jav 18.3.2022 4.4.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Natura 2000 - změna hranic EVL 17.3.2022 1.4.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva pro podávání žádostí z "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem a Litol" pro rok 2022 18.2.2022 1.4.2022 Bianka Šejvlová
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na darování částí obecních pozemků k.ú. Litol MULNL-SM/22/19767/Jav 16.3.2022 31.3.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. nám. B. Hrozného, Lysá nad Labem 15.3.2022 31.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Rakouská, Milovice 14.3.2022 31.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník MULNL-VV/14890/2022/Šť 24.2.2022 31.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rekonstrukce ul. Italská odvodnění Milovice MULNL-OVŽP/18748/2022/Ště 14.3.2022 30.3.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Veleslavínova, Lysá nad Labem 14.3.2022 30.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Stará Lysá Oznámení veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Stará Lysá MULNL-OVŽP/10931/2022/Kuč 17.2.2022 29.3.2022 Markéta Kučerová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Usnesení - oprava zřejmých nesprávností SPÚP, č. j. MULNL-OD/16169/2022/36 9.3.2022 25.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem. 8.3.2022 25.3.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - ExÚ Olomouc - elektronická dražba Usnesení - dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby 164 D 115/22-9 16.2.2022 24.3.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Městská policie přijme nového strážníka Nábor na pozici strážníka městské policie 11.2.2022 24.3.2022 Luboš Zita
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Stará Lysá, III/3314 7.3.2022 23.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu obec Stratov, MK + III/3316 7.3.2022 23.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. nám. B. Hrozného, Lysá nad Labem 7.3.2022 23.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví, pro agendu sociálně-právní ochrany dětí. MULNL-VV/17249/2022/Šť 7.3.2022 22.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru správy a rozvoje města, oddělení majetku – správa zeleně Městského úřadu Poděbrady MULNL-VV/17249/2022/Šť 7.3.2022 22.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Zákaz vstupu do části honitby Lysá nad Labem-Litol 4.3.2022 21.3.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Honební společenstvo Raštice - oznámení o svolání valné hromady Svolání valné hromady Honebního společenstva Raštice 16.2.2022 21.3.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV, snižování hladiny podzemní vody, Lysá nad Labem, Litol č.p. 289, Husova 33 MULNL-OVŽP/16695/2022/Ště 4.3.2022 20.3.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o zahájení stavebního řízení Semice, RD Na Husánku MULNL-OD/16407/2022/Uht 3.3.2022 19.3.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností III/2722 Semice, rekonstrukce MULNL-OD/16143/2022/Uht 3.3.2022 19.3.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí - VŘ/SP OSPOD-2 MULNL-VV/15586/2022/Šť 2.3.2022 19.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí - VŘ/SP OSPOD-1 MULNL-VV/15586/2022/Šť 2.3.2022 19.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení SEK - optická síť Ostrá, FTTH síť LUCOnet MULNL-OVŽP/14478/2022/Dul 2.3.2022 18.3.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Milovice 2.3.2022 18.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Přerov nad Labem 2.3.2022 18.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením Lokalita Balonka 1. a 2. etapa 1.3.2022 17.3.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Poděbradova, Lysá nad Labem 1.3.2022 17.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Homolce, Lysá nad Labem 1.3.2022 17.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu MK Lysá nad Labem, II/272, II/331 1.3.2022 17.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí společné povolení III/2722 Semice, rekonstrukce 1.3.2022 17.3.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu účelová komunikace, Milovice 28.2.2022 16.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MULNL-VV/14875/2022/Šť 24.2.2022 15.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Městský úřad Lysá nad Labem Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho odboru dopravy 5/2022 23.2.2022 15.3.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení - referent odboru Kancelář úřadu MěÚ Lysá nad Labem 4/2022 23.2.2022 14.3.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Okružní, Lysá nad Labem 25.2.2022 13.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí stavební povolení BD Milovice C13 / C14 - komunikace 24.2.2022 12.3.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení novostavba 4 bytových domu - Lysá nad Labem, Vichrova ulice 24.2.2022 11.3.2022 Radana Mudrová DiS.
Zobrazit přílohu Dopravní značení SÚ - Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem - zastavení ÚŘ 24.2.2022 11.3.2022 Bc. Irena Šulcová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Milovice 23.2.2022 11.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II. a III. třídy 23.2.2022 11.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MULNL-VV/14096/2022/Šť 23.2.2022 11.3.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Topolová, Milovice, BUS 23.2.2022 11.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - ČSA 28, Lysá n/L. MULNL-SM/13248/2022/Ros 23.2.2022 10.3.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Topolová, Milovice, 1-22 22.2.2022 10.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej částí obecního pozemku parc.č. 3470 k.ú. Lysá nad Labem dle ZM usnesení č. 4 ze dne 2.2.2022 MULNL-SM/22/13422/Jav 22.2.2022 9.3.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu účelová komunikace, Milovice 21.2.2022 9.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Ostravská, Milovice 21.2.2022 9.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pacht dle RM č. 77 ze dne 15.2.2022 MULNL-SM/22/13025/Jav 18.2.2022 7.3.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Ostatní Zákaz vstupu do části hontby Lysýá nad Labem-Litol 4.3.2022 7.3.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Lysá nad Labem, NBD 0,3 kNN, p.č. 823/15, IV-12-6028436 MULNL-OVŽP/12936/2022/Dul 17.2.2022 5.3.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Za Koncem, Lysá nad Labem 17.2.2022 5.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - Masarykova 214, Lysá n/L. MULNL-SM/13151/2022/Ros 18.2.2022 4.3.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Nebytové prostory-Pronájem nebytových prostor Záměr na pronájem nebytových prostor - Masarykova 176, Lysá n/L. MULNL-SM/13119/2022/Ros 18.2.2022 4.3.2022 Petra Rösslová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Italská, Milovice 16.2.2022 4.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení SEK - Optická síť Stratov, FTTH síť LUCO NET s.r.o. - nová optická síť MULNL-OVŽP/11483/2022/Dul 16.2.2022 4.3.2022 Jana Dulová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Mírová, Milovice , 61-21 16.2.2022 4.3.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - rozpočtové opatření č. 1/2021 3.6.2021 3.3.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o změně stavby před jejím dokončením Na Pahorku - komunikace 14.2.2022 2.3.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem 4 parkovacích míst pro 2 dobíjecí stanice SPH MULNL-OMI/11042/2022/Šu 11.2.2022 28.2.2022 Stanislav Šulc
Zobrazit přílohu Dopravní značení Oznámení pro majitele motorového vozidla MULNL-SM/6419/2022/Fo 10.2.2022 28.2.2022 Lenka Formánková
Zobrazit přílohu Pozemky-Směna pozemků Záměr na směnu pozemků v ulici Družstevní SM/22/10638/Jav 11.2.2022 28.2.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Prodej pozemků Záměr na prodej obecních pozemků za účelem výstavby obchvatu SM/22/10641/Jav 11.2.2022 28.2.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Oznámení pro majitele motorového vozidla MULNL-SM/6618/2022/Fo 15.2.2022 26.2.2022 Lenka Formánková
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Potvrzení o vyhlášení OZV 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem 10.2.2022 26.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní OC Kaufland Lysá nad Labem - informace o místě a času veřejného projednání záměru Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – předání informace o místě a času veřejného projednání záměru „OC Kaufland Lysá nad Labem“ v k. ú. Lysá nad Labem. MULNL-VV/10632/2022/Šť 10.2.2022 26.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Kanalizační řád obce Ostrá 9.2.2022 26.2.2022 Lubor Kašpar
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení - referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem Tajemnice městského úřadu Lysá nad Labem Ing. Alena Novotná oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022 4.2.2022 25.2.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení - referent odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem Tajemnice městského úřadu Lysá nad Labem Ing. Alena Novotná oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 2/2022 4.2.2022 25.2.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Riegrova, Lysá nad Labem 8.2.2022 24.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu II/272, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem 7.2.2022 23.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na pronájem pozemku usnesení RM č.56/2 SM/22/9212/Jav 8.2.2022 23.2.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Záměr na uzavření pachtu usnesení RM č.56/1 SM/22/9205/Jav 8.2.2022 23.2.2022 Jana Javorčíková
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Poděbrady Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví, pro agendu sociálně-právní ochrany dětí MULNL-VV/9528/2022/Šť 8.2.2022 22.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Stavební řízení Reknstrukce ŽST Lysá nad Labem 7.2.2022 22.2.2022 Bc. Irena Šulcová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Šla - ZÚŘ - Obchodní centrum Lysá - návrh výroku 7.2.2022 22.2.2022 Bc. Irena Šulcová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MULNL-VV/8780/2022/Šť 2.2.2022 22.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MULNL-VV/8370/2022/Šť 1.2.2022 22.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Výzva poptávkového řízení na služební vozidlo 24.1.2022 22.2.2022 Luboš Zita
Zobrazit přílohu Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Termovize 16.2.2022 21.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Oznámení pro majitele motorového vozidla MULNL-SM/6617/2022/Fo 2.2.2022 19.2.2022 Lenka Formánková
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením Revitalizace lokality Balonka, Milovice 1. a 2. etapa 2.2.2022 18.2.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka Odboru správních činností na úseku matriky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MULNL-VV/8713/2022/Šť 2.2.2022 18.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu III/2724, Přerov nad Labem 2.2.2022 18.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností Stratov - příjezd k RD 2.2.2022 18.2.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Mírová, Milovice 1.2.2022 17.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Kaštanová, Milovice, 51-21 1.2.2022 17.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. ČSA, Lysá nad Labem, 50-21 1.2.2022 17.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Milovice, 53-21 1.2.2022 17.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Průběžná, Milovice, 52-21 1.2.2022 17.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Vysoké mezi, Lysá nad Labem 1.2.2022 17.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Lenka Hachová MULNL-SM/8177/2022/Pla 1.2.2022 17.2.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Stavební řízení Stratov - příjezd k RD 1.2.2022 17.2.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Ostatní INFORNACE O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY vyloučení vstupu do honitby 2.2.2022 16.2.2022 Diana Samkova
Zobrazit přílohu Stavební řízení Semice- sběrný dvůr prodloužení lhůty k doplnění - přerušení řízení MULNL-OVŽP/7809/2022/Dul 31.1.2022 16.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Rozšíření optické sítě Lysá Free 2021 Stará Lysá Rozšíření optické sítě z Lysé nad Labem do Staré Lysé 31.1.2022 16.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Ministerstvo zemědělství - Národní plán povodí Labe opatření obecné povahy MULNL-VV/7467/2022/Šť; MZE-70004/2021-15121 31.1.2022 16.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Ostatní Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe Ministerstvo životního prostředí MULNL-VV/7453/2022; MZP/2022/610/172 31.1.2022 16.2.2022 Ilona Šťastná
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15.1.2021 14.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Rozpočty Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 19.7.2021 14.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Slunečnice, Milovice, 60-21 26.1.2022 11.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Starý Vestec, 59-21 26.1.2022 11.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu Kounice, III/24511, II/272, MK - výstavba chodníků 26.1.2022 11.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Nábor na pozici strážníka Městská policie přijme nového strážníka 12.2.2022 11.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o uložení písemnosti MULNL-SM/7419/2022/Pla 28.1.2022 9.2.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o uložení písemnosti-Alena Kryszkiewicz MULNL-SM/7276/2022/Pla 27.1.2022 8.2.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Ostatní Finanční úřad pro Středočeský kraj - Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí MULNL-VV/105559/2021/Šť 20.12.2021 8.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení SEK - Optická síť Stratov, FTTH síť LUCO NET s.r.o. - nová optická síť v rozsahu DUR 30.12.2021 7.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení SEK - optická síť Ostrá, FTTH síť LUCOnet optická síť v celé obci Ostrá 19.1.2022 4.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Zastupitelstvo města Pozvánka + program ZM 02.02.2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města dne 02.02.2022 26.1.2022 3.2.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení - referent odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem - informace o prodloužení termínu pro podávání přihlášek 24.1.2022 3.2.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Topolová, Milovice, ZTP 18.1.2022 3.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Armádní, automyčka, 57-21 18.1.2022 3.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Armádní, C15/16, 56-21 18.1.2022 3.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu blokové čištění a údržba 2022 18.1.2022 3.2.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru Kancelář městského úřadu Výběrové řízení - oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 02.02.2022. 18.1.2022 3.2.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2022 31.12.2021 31.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Oznámení o zahájení řízení Semice, průtah 14.1.2022 30.1.2022 Tomáš Uherka
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Jiřice, 55/21 12.1.2022 28.1.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - HMPS místní poplatek za provoz systému nakládání s komunální odpadem 28.12.2021 28.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Prominutí místního poplatku ze vstupného MULNL-FO/3139/2022/Kos 12.1.2022 27.1.2022 Darina Košvancová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Višňová, Milovice, 54-21 11.1.2022 27.1.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška, JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., EÚ Plzeň-jih MULNL-VV/97984/2021/Šť; 178 EX 2340/07-50 24.11.2021 27.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Výběrové řízení - referent odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem Výběrové řízení 1/2022 - referent odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem 6.1.2022 25.1.2022 Ludmila Procházková
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Vysoké mezi, Lysá nad Labem 7.1.2022 24.1.2022 Kateřina Uhrová
Zobrazit přílohu Ostatní Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „OC Kaufland Lysá nad Labem“ na životní prostředí, v k. ú. Lysá nad Labem MULNL-VV/106200/2021/Šť; 156120/2021/KUSK 23.12.2021 24.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Gabriela Balogová MULNL-SM/1668/2022/Pla 6.1.2022 22.1.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Kováčová MULNL-SM/1653/2022/Pla 6.1.2022 22.1.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška - Veronika Malárová MULNL-SM/1456/2022/Pla 6.1.2022 22.1.2022 Lenka Plachá
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Průběžná, Milovice, 52-21 5.1.2022 21.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu Milovice, 53-21 5.1.2022 21.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. ČSA, Lysá nad Labem, 50-21 3.1.2022 19.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Kaštanová, Milovice, 51-21 3.1.2022 19.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu ul. Mírová, Milovice 3.1.2022 19.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Výběrová řízení (volná pracovní místa) Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru Kancelář městského úřadu 20/2021 29.12.2021 19.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení Stratov - příjezd k rodinným domům 28.12.2021 13.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení SÚ - Obchodní centrum Lysá, ÚŘ - návrh výroku 28.12.2021 12.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Prominutí místního poplatku ze vstupného 10.1.2022 12.1.2022 Darina Košvancová
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, Milovice MULNL-OD/106148/2021/295 23.12.2021 10.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Ostatní Policie České republiky - Obvodní oddělení Milovice - Vyhlášení popisu věci MULNL-VV/51522/2021/Šť 8.7.2021 8.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu, polyfunkční areál Topolová, Milovice MULNL-OD/105149/2021/293 22.12.2021 7.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení přechodné úpravy provozu, Sojovice MULNL-OD/105940/2021/294 21.12.2021 6.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Stavební řízení BD Milovice C13 a C14 21.12.2021 6.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - rozpočet 2021 V souladu s § 39 odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb. oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2021 a Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2024 je zveřejněn na webových stránkách http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/. 5.1.2021 5.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, Starý Vestec MULNL-OD/105149/2021/292 20.12.2021 5.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Pozemky-Pronájem pozemků Pronájem obecních pozemků hřiště Litol 21.12.2021 4.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, 47-21, Milovice MULNL-OD/94143/2021/261 16.12.2021 3.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, Třešňovka, 48-21 MULNL-OD/94142/2021/262 16.12.2021 3.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, Máchova MULNL-OD/95203/2021/268 16.12.2021 3.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, III/3321, Milovice MULNL-OD/95236/2021/269 16.12.2021 3.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dopravní značení Stanovení místní úpravy provozu, 49-21 MULNL-OD/95574/2021/273 16.12.2021 3.1.2022 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Mikroregion Polabí Mikroregion Polabí - rozpočtové opatření č. 1/2021 3.6.2021 27.12.2021 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Dražební vyhlášky Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška, JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., EÚ Plzeň-jih 10.12.2021 27.12.2021 Město Lysá nad Labem
Zobrazit přílohu Veřejné zakázky (dodávky, služby,...) Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 25.12.2021 27.12.2021 Ministerstvo zemědělství
Zobrazit přílohu Smlouvy Smlouva o dílo č. 2021-0457/ŠSK Smlouva o dílo č. 2021-0457/ŠSK 23.11.2021 10.12.2021 Město Lysá nad Labem